Virksomheder

Søger du en løsning til din virksomhed?

Få hjælp til at spotte stressede medarbejdere

Er skaden allerede sket, med sygemelding grundet stress? Så er det nødvendigt med behandling i en periode. Behandling består af samtaler, rådgivning, undervisning og mauel kropsterapi – samt øreakupunktur.

Stress er den hyppigste årsag til fravær på arbejdspladsen og kan resultere i langvarig fravær fra arbejdsmarkedet og efterfølgende    svært at komme tilbage i sit job igen.

  • En medarbejder er er stressramt har brug for dels stress behandling (fysisk).
  • Lære hvad der skal til for at rehabilitere
  • Tid til at komme ovenpå igen
  • Samtaler og støtte i sygemeldingsperiode samt ofte i en tid efter
  • Indslusning på arbejdspladsen igen
  • Forståelse fra kollegaerne

En virksomhedsløsning kan se ud på forskellig måde og tilpasses medarbejderne behov, og indebærer at samtlige medarbejderne i afdelingen får vigtig information om stress.

Har virksomheden en stress strategi?

Virksomheden bør have en strategi for at undgå stress, og for hvilke tiltag man har når en eller flere medarbejdere viser tegn på stress. Altså stands ulykken og yd stress-første hjælp!
Dine medarbejdere er dit allervigtigste kort på hånden, de trofaste og vigte for at din virksomhed er stabil. Derfor må du passe på dem som ansvarlig leder.
Det gør du ikke ved at optræde som deres stress coach
– gør i stedet hvad du er bedst til; at lede, og lad fagfolk med erfaring i stress gøre det vi er bedst til. At hjælpe en stressramt gennem og på fode igen. Hjælpe og behandle så din medarbejder finder energi, gejst og balancen igen – og møder med vitalitet på jobbet igen og kan udføre det vedkommende er bedst til.

Kontakt mig og lad mig hjælpe dig med en virksomhedsordning der passer Jer.

Har din medarbejder brug for hjælp til at håndtere sin angst?
Angst er en almindelig lidelse der optræder i kølvandet på stress
Depression forekommer ofte i forbindelse med angst og stress.
Symptomerne ligger tæt op af hinanden og må tages alvorligt for at kunne tages i opløbet. Det er vigtigt at få taget hul på problematikkerne inden de tager over.

Lad medarbejderne få en peptalk over temaet stress og dse stressrelaterede lidelser der rammer os alle i løbet af livet. Du kan hjælpe dem til større bevidsthed omkring symptomerne og til selv ansvar.   Hvordan?

Personlige kriser og problemer er ødelæggende for arbejdsevnen
Har en af virksomhedens medarbejder problemer i familien som bør tages hånd om?
Måske vedkommendes par forhold er i krise, det kan være medarbejderens ægtefælle er ramt af kritisk sygdom, at man har et handikappet barn der kræver ressourcer, medarbejderen måske er midt i en livs krise eller er ramt af ulykke, måske mistet førligheden?

Det er alt sammen noget som har dybt indvirkning på medarbejderens daglige velbefindende, og som ofte kan ødelægge arbejdsevnen så der må sygemelding til.

Jo længere sygemelding jo sværere er det at komme tilbage på arbejdsmarkedet.

Det kræver meget af den enkelte medarbejder at sørge for tid til at komme ud af huset til samtaler, og her kan virksomheden yde en særlig hjælp der kan gøre den store forskel for den enkelte.
Ring og hør hvad jeg kan gøre for Jer.