Vægt regulering op-ned

At regulere sin vægt handler om alt andet end en slankebehandling, om en slanke kur.
Er du overvægtig og vil gerne smide nogle kilogram vægt, er du undervægtig og vil gerne tage nogle kilogram vægt på – begge udgangspunkter er lige vigtige, og særligt hvis der underneden ligger en spiseforstyrrelse.
Både overvægt og undervægten har betydning for din vitalitet, dit velbefindende generelt, din psykiske og fysiske sundhed.

Erkendelses processen er langt den sværeste,  det er meget nemmere at gå på kur. Men kuren får en ende og hvad så? Jo-jo effekten, ikke sandt?
Hver en kur er kort varig, hvert et forsøg er tidsbestemt.
Ved vægt regulering ændres din vægt samtidig med du i en process ændrer forståelse og indstilling til tingende, din krop og ikke mindst dig selv.
Så et vægtreguleringsforløb har til hensigt at regulere din vægt op eller ned
Et sådan forløb understøtter jeg dels med habil kostvejledning og behandling med blandt andet øre akupunktur. Det virker, og vægtreguleringen bliver stabil!
Med en voldsom overvægt eller voldsom undervægt følger der psykisk ubalance med. Vi har gennem mange år hørt mest om anoretikere og bulimikere, men der er en gruppe af overspisere som har lige så store psykiske ubalancer og problemer. Den bagvedliggende problematik er en anden, men lige så vigtig at tage fat omkring i terapien.

Kropsbilledet 
Din måde at se din krop og dig selv, afspejler dit behov. Jagten på lykke gennem ydre skønhed betyder kontrol for at kunne opnå noget, du tror har med dit udseende at gøre. Men det bliver sygeligt når alt går op i mad og træning. Du overbelaster dele af din krop for at nå og opretholde et idealbillede.
Hvis der i årevis har foregået en form for selvskade der handler om vægt og kropsbillede/selvbillede (begge veje) er dette indgroet og den ramte er blevet ekspert. Ekspert i at snyde sig selv og alle andre, så kroppen nu er automatiseret og hjernen arbejder i ét spor.
Derfor vil et forløb altid starte med en aftale om minimum varighed om en fælles indsats, for det er ofte sådan at den ramte egentlig føler sig tryg i at kunne kontrollere sin vægt, gennem det man putter i munden og det man yder fysisk, i et omfang så man ikke dør af det. Og det skal ingen terapeut jo pille ved. Man ser det ganske enkelt som farligt hvis man bliver helbredt og får en mere almindelig vægt. Hjernen har overtaget så meget at man på den ene side rigtig gerne vil, men på den anden side overhovedet ikke vil tilbage til normal livet og være mere som andre.
En stor del som ikke findes i kategorien, forstyrrelse er de mennesker som overtræner men som kontrollerer kost og træning, samtidig med at vægten holdes, og kroppen overbelastes. Dette er lige så slemt fordi selvbilledet forvrænges imens kroppen belastes på en usund måde.
Forskellen fra den sygelige undervægt til overspisningen (BED) er på flere områder – ens!

Den der spiser for meget kan ikke se det er usundt og vil gerne diskutere madvaner, og synes selv at have ret. Synes ikke selv at 120 kg er så meget for meget.
Den undervægtige kan på flere områder finde noget man ikke kan tåle, og lever ultra sundt, synes ikke selv at 45 kg er så meget for lidt.
Den trænings fikserede kan ikke se at det er usundt, da motion  jo er sundt, vægten er nede, ikke et gram fedt og bare muskler, optimal udholdenhed.
Sundhedsrevulotionen er blevet sygelig
For disse menneskers vedkommende er selvbilledet  skævt, ligesom selvtilliden og selvværdet proportionelt er ude af balance. »Jeg har det bedst hvis… Det er sundt det jeg gør ved mig selv…Jeg har brug for…

Finder du en undskyldning – er du en del af en trend?
Din fysiske form påvirker ikke blot dit fysiske helbred men også det psykiske.

Man griber derfor disse spiseforstyrrelse forskelligt an men ens for enhver spiseforstyrrelse er at det tager rigtig langt tid og det er et hårdt arbejde. Arbejdet kan dog lettes ved at understøtte med forskellige tiltage undervejs.
Jeg anvender ud over manuel terapi, auriculomedicin også sessioner med heste, og  gode erfaringer med den form for sammensætning af terapi.  Også som efterværn – efter indlæggelser.

Vægtregulering handler om meget mere end samtale, mad og fysisk træning
Har du spiseforstyrrelse og kan du kontrollere dit madindtag?
Har du spiseforstyrrelse og kan du ikke mærke din mæthed, stopper du dig, til du bliver dårlig?
Jeg samarbejde med flere kompetente behandlere hvor vi samlet kan tilbyde dig helhedsbehandling som hjælp til dig i træningen og kampen for at øge eller sænke din vægt.