Teams/arbejdsgrupper

Lad arbejdsgruppen få et tjek!

Vi danner grupper alle steder, i fritiden og på arbejdspladsen
– familien er også en gruppe.
Gruppen kan være ledelsen eller en leder gruppe – projekt team – en undergruppe af en anden gruppe – tværfaglige samarbejdsgrupper.
Alle steder hvor der er dannet grupper kommer ens personlige kompetencer i spil. Hvordan man samarbejder med forskellige mennesker afhænger i høj grad af egen personlighed og kompetencer.

I takt med tidens udvikling og de elektroniske tilbud bliver vores relationer og kommunikation forstyrret heftigt af både emails, sms og digitale medier på internettet.

Kommunikation imellem mennesker er medvirkende til at højne eller mindske kvaliteten i samarbejdet medarbejdere imellem. Relationer påvirkes af kommunikations formen, hvilket påvirker ikke blot præstationer og resultater men også det psykiske arbejdsmiljø og dermed den enkelte medarbejders arbejdsglæde. Der sker dagligt små og store misforståelser, blandt medarbejdere og ledere, og selv om den enkelte mener selv at være verdensmester og klar i sin formulering, er det meget almindeligt at der alligevel mangler en brik for at kommunikationen er helt på plads. Det giver utilfredshed og kan være en årsag til den enkelte mistrives på jobbet.

Arbejdsgruppens succes afhænger i høj grad af gruppens dynamik og evne til kommunikation.

Jeg tilbyder virksomheder et tjek af arbejdsgruppen
og tager pulsen på den almene psykiske trivsel blandt medarbejdere.
Er der tegn på stress, hvordan er arbejdsgruppens samarbejdsevner og indbyrdes kommunikation?

Som intensive kurser eller kursus forløb.
Få et tilbud til virksomheden:

 • Coaching
 • Terapi
 • Samarbejde og kommunikation
 • Overbygning til teambuilding
 • Igennem sygdom og krise
 • Stress forbyggelse/behandlng

Stress kursus til medarbejderne

 • Hvordan er stressniveauet i Jeres virksomhed ?
  Sygemeldinger kan skyldes stress, udbrændthed kommer i forbindelse med stress.
 • Er en medarbejder er ved at blive stresset – hvordan kan I forebygge stress i virksomheden og håndtere når en medarbejder rammes af stress.
 • Dynamik og ansvar på arbejdspladsen:
  Et sjovt og anderledes kursus til medarbejderne
 • Når små ting vokser sig større
  Kvinder og mænd – ‘fnidder og tø hø’ med oversættelser
 • Er en medarbejder  ved at blive stresset – hvordan kan I sammen forebygge stress i virksomheden og håndtere når en medarbejder rammes af stress.
 • Fordi vi arbejder bedre som hele mennesker i trivsel
 • Kend stress symptomerne

 

Individuel behandling  tilkøbes