Supervision

fast-one


Rubins vase det mest anvendte symbol indenfor gestalt”lovene” omhandler forgrund/baggrund og vores evne til at se billeder og i helheder, således billedet giver mening.

Fokus på fagpersonen i relation til klient/bruger/borger 

Mening med supervision er at assistere fagpersoner til refleksion og udvikling af faglig identitet og professionalisme.
Jeg ser min rolle som værende et relevant værktøj i en meningsfyldt relation, for at du kan overvinde personlige begrænsninger og få mod til en selvkonfrontation – pe
rsonligt og i forhold til aktuelle arbejdsopgaver. At synliggøre personlige/faglige barrierer der bremser dit fremskridt, refleksion og selvkritik.
Supervision adskiller sig væsentligt fra terapi men kan til forveksling på nogle områder minde om coaching. Supervision er ikke et personligt terapeutisk arbejde, men en fagpersonlig udvikling i arbejdslivet.

Som supervisor har jeg fokus på kontakten, med en stil der har til hensigt at stimulere din evne til at udvikle dig levende og kreativt og være aktiv i din tilstedeværelse. Jeg har fokus på – hvordan du selv kan være opmærksom på hvordan du påvirkes af bestemte situationer i dit professionelle arbejde, og hvordan du bearbejder disse problematikker.

Jeg yder eksplicit supervision til faggrupperne psykiater, læge, psykolog, psykoterapeut, pædagog, coach og alternative behandlere og andet relevant personale på følgende områder:

  • Dyr i terapi –med hund eller hest
  • Heste i terapi ift diagnoser (autisme, ADHD, skizotype lidelser, angst, depression, stress)
  • Terapeutisk intervention med heste
  • Ridning og specialpædagogik
  • Ridning og psykoterapi
  • Aktiviteter med heste, i behandling og selvudvikling
  • Læring og specialpædagogik med heste inddraget
  • Coaching med heste som hjælper i ledertræning og personaleudvikling