Supervision

 SUPERVISION hos mig

 • Kendetegnes ved at være koblet til Jeres /dine faglige mål og ved at være en individuel læringsproces, med udgangspunkt i supervisandens arbejds- og kerneområder.
 • Supervisionen tager altid sit udgangspunkt i det ”professionelle liv”
 • Helt specifikt med fokus rettet mod den aktuelle arbejdsfunktion.
  Naturligvis inddrages det personlige element,da det har en automatisk indflydelse og betydning for det faglige arbejde
 • Supervision medinddrager værdigrundlag, organisatorisk sammenhæng og ledelse
 • Kritisk refleksion på både det teoretiske og praktiske niveau

Supervision er ikke et personligt terapeutisk arbejde,
men en fagpersonlig udvikling i arbejdslivet.

Min fornemmeste opgave  i supervision er at assistere fagpersoner til refleksion og udvikling af faglig identitet og professionalisme.

Jeg ser min rolle som værende et relevant værktøj i en meningsfyldt relation, for at du kan overvinde personlige begrænsninger og få mod til en selvkonfrontation – personligt og i forhold til aktuelle arbejdsopgaver.
At synliggøre personlige/faglige barrierer der bremser dit fremskridt, refleksion og selvkritik.

Supervision adskiller sig væsentligt fra terapi men kan til forveksling på nogle områder minde om coaching.
Som supervisor har jeg fokus på kontakten, med en stil der har til hensigt at stimulere din evne til at udvikle dig levende og kreativt
og være aktiv i din tilstedeværelse.
Jeg har fokus på – hvordan du selv kan være opmærksom på hvordan du påvirkes af bestemte situationer i dit professionelle arbejde, og hvordan du bearbejder disse problematikker.

————-

Supervision til det pæd. psyk. fagområde, der arbejder med sårbare familier, børn/unge, og særligt udsatte.
————-
Jeg yder eksplicit supervision til faggrupperne psykiater, læge, psykolog, psykoterapeut, pædagog, coach og alternative behandlere og andet relevant personale på følgende områder:

 • Dyr i terapi –med hund eller hest
 • Heste i terapi ift diagnoser (autisme, ADHD, skizotype lidelser, borderline forstyrrelse, angst, depression, stress)
 • Terapeutisk intervention med heste
 • Ridning og specialpædagogik
 • Ridning og psykoterapi (kropsterapeutisk)
 • Aktiviteter med heste, i behandling og selvudvikling
 • Læring og specialpædagogik med heste inddraget
 • Coaching med heste som hjælper i ledertræning og personaleudvikling

Fokus på fagpersonen i relation til klient/bruger/borger