Relations orienteret ledelse

Relationer er alle vegne også i ledelse, er lederen ikke god i relationer bliver det til dårlig ledelse!

Ledelse er relation

Ledere skal have viden og parathed til at arbejde med omstilling og forandring, hvilket nødvendiggør kompetencer til positivt at være og  arbejde med de processer, som opstår i samspillet med medarbejdere ud over kunder samarbejdspartnere etc.
Ledere skal samtidig være bevidste om mål og delmål for organisationen hvilket betyder, at de skal være i stand til at lede de nødvendige processer i retningen mod målet.

At være relationsorienteret handler om lederens fokus og evner ift:

  • Egen personlighed og samspillets kvalitet
  • Egen personlige udviklingsproces
  • Anerkendelse og relation
  • Forståelse for gruppeprocesser
  • Motivation og kreativitet
  • Arbejde med modstand i en gruppe
  • Håndtere konflikt
  • Stress identifikation

Den autentiske leder har ikke bare et overfladisk kendskab til sig selv, men et rigtig godt og dybt kendskab til sig selv. Og tør samtidigt være sig selv i det lederskab. Den autentiske leder er både troværdig og værd at følge, den autentiske leder har nogle personlige egenskaber som rækker lang ud over faglig dygtighed og kunnen.
Det autentiske lederskab sættes på prøve igennem personlige relationer, privatliv og karriere og det er her autensitet slår igennem. Fordi den autentiske leder er et menneske der hjertet på rette sted, er fyldt med fejl og mangler men prøver ikke at skjule disse.

Det kan læres igennem ledertræning.