PTSD (Post Traumatic Stress Disorder)

Årsager til udvikling af PTSD 
Seksuelle overgreb i barndommen /  krig og tortur/overfald/Naturkatastrofer, ulykker/terrorisme, bombning.

Hvem får ptsd?
Eksempel på hvem der kan risikere at udvikle PTSD: 

Professionelle, der gennem deres erhverv udsættes for traumer (politi, brandmænd, soldater i krig, og andre… )
Enhver der er udsat for livstruende begivenhed(er), eller vidne til samme og sammenfald med andre voldsomme begivenheder i livet.

De mest almindelige PTSD belastnings reaktionerer:

  • Indsovningsbesvær
  • Urolig søvn
  • Irritabilitet
  • Vredesudbrud
  • Koncentrationsbesvær
  • Tilbøjelighed til sammenfaren

Mennesker reagerer forskelligt:
Hos nogle fylder angst, oplevelsen af afmagt og hjælpeløshed, flashbacks meget, mens andre overvejende reagerer med glædesløshed, afbleget følelsesliv, kortvarig forstemthed af timers til dages varighed, tristhed, koncentrationsbesvær, nedsat energi, anspændthed, irritabilitet og sårbarhed med let vakt vredesudbrud eller andet i forskellige kombinationer.

Der er beskyttende og risikofaktorer som har betydning ved udvikling af PTSD.

Derfor er der også mange  andre menneske der er i risikogruppen. Og dernogen som burde udvikle PTSD, men ikke gør det grundet en form for resiliens, altså modstandskraft som hører under beskyttende faktorer. Der findes rigtg mange eksempler på dette, og man kan ikke på forhånd vide hvor man ligger på den skala.

Symptomer PTSD:
Genoplevelse – med intenst psykisk og fysisk ubehag, invaderende minder, mareridt, genoplevelse gennem handling og følelser, flashbacks.
Undgåelse af tanker, følelser eler samtaler om traumet, undgåelse af aktiviteter, steder, eller mennesker forbundet med traumet.
Tab af interesse Besvær med at huske aspekter ved traumet. Følelse af at være afskåret fra andre. Begrænsning af positive følelser og andre følelser. Kropslige spændinger, tics, diffuse smerter, svingende stærke smerter. Oplevelse af en manglende fremtid.
Kronisk arousal og vagtsomhed. Vanskeligheder med at falde i søvn, forblive i søvn, urolig søvn. Irritabilitet og vrede (raseri). Koncentrationsproblemer.
En hyper vagtsomhed (følgelidelser f.eks.: hjerte/kredsløbslidelser/smerteproblematikker/diabetes/astma, allergi/depression, andre angstlidelser, misbrug,selvskade,selvdestruktiv adfærd).

Traumeterapi
– foregår nænsomt og er baseret på indgående viden om traumer og recovery.