MPF

Optaget i – og medlem af Dansk Psykoterapeut forening
forkortet MPF,  med foreningens genkendelige logo

Foreningen for uddannede psykoterapeuter i Danmark
kan optage personer med relevant uddannelse og baggrund.

 Psykoterapeut foreningens optagelseskriterier:

  • Grunduddannelse af socialfaglig karakter.
  • Mellemlang videregående uddannelse af psykologisk, pædagogisk, socialfaglig eller sundhedsfaglig karakter.
  • Efterfølgende erhvervserfaring indenfor området af mindst tre års varighed.
  • Mindst fire års psykoterapeutisk efteruddannelse med bestået eksamen på et af foreningen godkendt psykoterapeutisk uddannelsessted.
  • Minimum 250 timers egenterapi, individuelt og i gruppe.
  • Egenterapi og supervision skal være foregået ved psykoterapeuter og supervisorer, der selv opfylder kriterierne for optagelse i Dansk Psykoterapeutforening.
  • Minimum 150 timers supervision.
  • Dansk Psykoterapeutforenings etikregler gælder for alle medlemmer af foreningen
  • Etikreglerne er til for at sikre klientens interesser.Hvad betyder det for dig  at din terapeut er medlem af psykoterapeutforeningen?

Her kan du læse Pdf med psykoterapeutforeningens etiske regler.