Om Gitte

Min primære baggrund for at danne terapeutisk praksis, er en kombination
af flere anerkendte uddannelser
udvidet med relevante kurser
samt livs- og erhvervserfaring i et bredt perspektiv.


Fra 1979 har jeg sideløbende med mit primære håndværksfag, dels som lønmodtager, dels som leder og selvstændig, beskæftiget mig med undervisning og coaching i foreninger, privat erhverv, frivillig organisationer samt psykologisk/terapeutisk uddannelse.
I en årrække arbejdede jeg fuld tid med terapeutiske pilotprojekter: “Psykoterapi og selvudvikling med heste inddraget”.

Har været ansvarlig for gennemførsel af pilotprojekter i samarbejde med frivillig centre, for eksempel Christine Center Århus (incest overlevere).
Har udviklet kursus koncepter med baggrund i BootCamp, men som intensiv lærings- og selvudviklingsforløb.

På klinikken tilbyder jeg, ud over psykoterapi som samtaleform,
coaching, kropsterapi, også terapi hvor heste inddrages.
(Se mere under ydelser)
Har siden 2007 undervist på udbudte kurser i selvudvikling og terapi med heste, samt i rideterapi – dels pædagogisk- dels
krops- og  psykoterapeutisk rideterapi. Disse  rettet imod fagpersonale og behandlere med forudgående hesteerfaring.
Har udviklet et koncept med heste inddraget til intensiv efteruddannelse af ledere. Individuelt som ledergrupper.
Holder jævnligt oplæg – foredrag – undervisning, også med praktiske øvelser.
Udfører konsulent opgaver, samt supervision af fagpersonale.
Har siden 2006 skræddersyet kurser rettet mod virksomheder og private, som selvudviklings kurser i Skandinaviens sidste vildmark.
Jeg har i en årrække være tilknyttet organisationen Børns Voksenvenner.
Været med i stiftelsen af GreenCareNetværk Danmark, og siddet som bestyrelsesmedlem.

Optaget i Dansk Psykoterapeut forening,
 hvad betyder det for dig?Læs mere her…

“Jeg er til stadighed optaget af de processer der forekommer i relationen imellem mennesker, hvordan vi udvikler os i samspil med hinanden, og den individuelle personlige lærings- og udviklingsproces.
Min særinteresse; er det krydderi som pirrer de menneskelige psykologiske processer.  Her er fx indbefattet den POWER som heste kan bidrage med – individuelt – i parrelationer, i familierelationer og andre grupper (arbejdsgrupper og teams) – og at det specifikke krydderi ikke bør tilsættes blot for krydderiets skyld, men lige så ofte bevidst undlades”.

I mange år har der ikke været en reel definition af hvad rideterapi egentlig er, så tilbage i 2004 løste jeg derfor den opgave i Stald Plus rammer, netop for at synliggøre hvad rideterapi kan være, og hvad det ikke er. Hvorfor jeg i 2009 udviklede “Hestekræfter i terapi og selvudvikling”,  defineret med pædagogisk, psykologisk, psykoterapeutisk og kropsterapeutisk tilgang, samt definering  af ‘heste assisteret terapi’ og ‘heste der faciliterer’.

Uddannelser:
Diplom i Psykologi, Pædagogisk Diplom uddannelse i psykologi.
Familieterapi for erfarne terapeuter, 4. år – Kempler Institut of Scandinavia, Odder.
Psykoterapeut – Psykoterapeutisk Institut, Århus (Christine Byriel).
Auriculo -terapi og -medicin.og Posturologi
v/Anne Marie Vester/Dr. Michel Marignan/Dr. Raphael Nogier.
Voksenpædagogik.
Grafiker.
Gymnastik, Bevægelses pædagogik, Diplomudd. Dansk Idræts Forbund. Trænerudd. og Idrætspsykologi  Dansk Idræts Forbund.

Kurser med relevans for terapi, undervisning og coaching:
Kost og Ernæring, Stimulanser og psyken, Anatomi/Fysiologi, Sygdomslære, Centralnervesystemet. Tab, Traumer og PTSD, Sorg og krise, Overgreb, Chok-traume, Parterapi, Par i krise, Assertion, Stemmen i terapi, Familieopstilling, Stress og angst, Anger management, Transitionsanalyse, Psykodrama, Relationer, Gestalt Masterclass, Mentaliseringsbaseret terapi (MBT), Narrativer, Positiv Psykologi, Flow i hverdagen, Klinisk Hypnose,Kognition og emotion, Neuropsykologi,  Supervision, Homøopati, Homotoksikologi, Skader på bevægeapparatet og reumatiske lidelser,  Sanseintegration, Kropsanalayse, Vibromuscular Harmonization Techniqe (VHT), Equine Touch(ET), Stratetisk efteruddannelse for ledere.
Jeg lader mig gerne inspirere gennem deltagelse på kvalitetssikre seminarer til eksempel Daniel Stern, Anthony Robbins mfl.

Gennem mere end 10 år har jeg være tæt knyttet til Laplands vildmark, og opnået indsigt i den oprindelige nordiske befolkning og kultur.

Baggrund med heste:
Ridning/egne heste/proff. avl/opdræt af heste, trænings stald, undervisning; horsemanship, centreret ridning.
Nu:  Stald Plus Læs mere her…

NYT unikt koncept…”Executive BootCamp”
for Toplederen next level – bæredygtig ledelse ind i en ny tid.
Et skridt dybere med aftryk for fremtiden
Ring og få tilbud.

Jeg samarbejder tværfagligt på flere niveauer.