Om Gitte

Min primære baggrund for at danne terapeutisk praksis, er en kombination
af flere anerkendte uddannelser og relevante kurser samt livs- og erhvervserfaring i et bredt perspektiv. Mere end 20 års behandler erfaring.


Siden 1979 – sideløbende med primære håndværksfag,  som lønmodtager,  som leder og selvstændig, har jeg beskæftiget mig med undervisning og coaching i foreninger, det private erhverv, frivillig organisationer, samt på psykologisk/terapeutisk uddannelse.
I en periode arbejdet fuld tid med terapeutiske pilotprojekter: “Psykoterapi og selvudvikling med heste inddraget”.
“Dyreassisteret terapeutisk intervention med hund/heste”

Ansvarlig for gennemførsel af pilotprojekter i samarbejde med frivillig centre, til eksempel Christine Center Århus (incest overlevere). Frelsens Hær landsorganisation (Sårbare familier)
Har udviklet koncepter med link til BootCamp,
som intensiv mental træning, lærings- og selvudviklingsforløb.

Siden 2007-
Klinisk psykoterapi i egen klinik
Se mere under ydelser.

 • Hjælp til  livskrise
  Individuelt
  Par og familier.
  Psykisk sårbar ung, voksen,
  misbruger(stof, alkohol, ludomani og anden afhængighed).
  Angst symtomer, stress, ptsd, terapi ifm tidligt svigt/overgreb.
  Du kan også modtage familieterapi, parterapi, spædbarnsterapi.

Metode – EKLEKTISK og psykodynamisk se terapiretninger
Min erfaring med forskellige målgrupper, betyder at jeg ikke ligger fast på en enkelt metode, men tilpasser terapien til en enkelte, gruppen, familien.


Mere om…

De seneste 20 år her jeg  afholdt faglige oplæg og undervist på kurser i selvudvikling, og terapi med heste inddraget, dels pædagogisk, dels krops- og  psykoterapeutisk rideterapi.
Disse kurser er rettet imod fagpersonale og behandlere med forudgående faglig hesteerfaring og pædagog-psykolog eller sundhedsfaglig uddannelse.

Har udviklet specifikt koncept med heste inddraget – som intensiv træning af personale og ledere, individuelt som i ledergrupper. Med elementer som aktivt kan overføres i træning af teams.

Oplæg – foredrag – undervisning, med praktiske øvelser.
Udfører konsulent opgaver, og supervision til fagpersonale.

Siden 2008 tilpasset special kurser rettet mod virksomheder og private, som selvudviklings kurser i Skandinaviens sidste vildmark.
Gennem en årrække været tilknyttet organisationen Børns Voksenvenner.
Været med i stiftelsen af GreenCareNetværk Danmark, med sæde i bestyrelsen.

I mange år har der ikke været en reel definition af hvad rideterapi egentlig er, så tilbage i 2004 løste jeg derfor den opgave i StaldPlus rammer, netop for at synliggøre hvad rideterapi kan være, og særligt hvad det ikke er. Har uUdviklet konceptet  “Hestekræfter i terapi og selvudvikling”,  som behandling og fagkursus (defineret med pædagogisk, psykologisk, psykoterapeutisk og kropsterapeutisk tilgang, samt definering  af ‘heste assisteret terapi’ og ‘heste der faciliterer’).
Heri en kritisk forholden at bruge/anvende heste, og i stedet invitere heste ind i det klinisk terapeutiske arbejde. Således heste ikke, fejlagtigt anvendes som et værktøj.

Uddannelser:

Diplom i Psykologi, Pædagogisk Diplom uddannelse i psykologi.
Familieterapi for erfarne terapeuter  – Kempler Institut of Scandinavia, Odder.
Psykoterapeut – Psykoterapeutisk Institut, Århus.

Psychotraumathology (Komplementær traumeterapi )
Fransk Øreakupunktur
Auriculo -terapi /-Auriculomedicin /Posturologi
v/Anne Marie Vester/Dr. Michel Marignan/Dr. Raphael Nogier.
Schematerapi – Schema Therapy Denmark ApS.
Voksenpædagogisk udd.
Håndværks uddannet
Uddannet Grafiker
Gymnastik, Bevægelses pædagogik Diplomudd. Dansk Idræts Forbund.
Trænerudd. og Idrætspsykologi,  Dansk Idræts Forbund.

Kurser/anden uddannelse – med relevans for terapi, undervisning og coaching:
Kost og Ernæring, Stimulanser og psyken, Anatomi/Fysiologi, Sygdomslære, Centralnervesystemet. Tab, Traumer og PTSD, Sorg og krise, Overgreb, Chok-traume, Parterapi, Par i krise, Assertion, Stemmen i terapi, Familieopstilling, Stress og angst, Anger management, Transitionsanalyse, Coaching, Psykodrama, Relationer, Gestalt Masterclass, Mentaliseringsbaseret terapi (MBT), Narrativer, Positiv Psykologi, Flow i hverdagen, Hypnose og visualisering, Kognition og emotion, Neuropsykologi, Supervision, Homøopati, Homotoksikologi, Skader på bevægeapparatet og reumatiske lidelser,  Sanseintegration, Kropsanalayse, Vibromuscular Harmonization Techniqe (VHT), Equine Touch(ET),
Stratetisk efteruddannelse for ledere.

Jeg lader mig gerne inspirere gennem deltagelse på kvalitetssikre seminarer og masterclasses til eksempel Dr. Daniel Stern, Anthony Robbins, Dr. Peter Lang, Bob Moore  mfl.
Gestalt/Schema/Seminar og konferencer.

Gennem mere end 20 år har jeg være tæt knyttet til Laplands vildmark, og den norrøne historie, og opnået indsigt i den oprindelige nordiske befolkning og kultur, dermed aktiv formidling af naturens kræfter ind i terapi.
Min faglige grafiske baggrund og interesse for farver, form og udtryk er en del af et professionelt arbejde med kunst og kreative udtryk i det terapeutiske rum.

Baggrund med heste:
Ridning/egne heste/avl/opdræt af heste, trænings stald, undervisning; horsemanship, centreret ridning.

Optaget i Dansk Psykoterapeut forening,
 Aktiv medlem 2011-2023
Læs mere her…

“Jeg er til stadighed optaget af de processer der forekommer i relationen imellem mennesker, hvordan vi udvikler os i samspil med hinanden, og den individuelle personlige lærings- og udviklingsproces.
Min særinteresse; er det krydderi som pirrer de menneskelige psykologiske processer.  Fx indbefattet den POWER som heste kan bidrage med – individuelt – i parrelationer, i familierelationer og andre grupper (arbejdsgrupper og teams) – og at det specifikke krydderi ikke bør tilsættes blot for krydderiets skyld, men lige så ofte bevidst undlades”.