Om Gitte

Min primære baggrund for at danne terapeutisk praksis, er en kombination
af flere anerkendte uddannelser og relevante kurser samt livs- og erhvervserfaring i et bredt perspektiv.
Mere end 20 års behandler erfaring.


Siden 1979 – sideløbende med primære håndværksfag,  som lønmodtager,  som leder og selvstændig, har jeg beskæftiget mig med undervisning og coaching i foreninger, private erhverv, frivillig organisationer, samt på psykologisk/terapeutisk uddannelse.
I en periode arbejdet fuld tid med  terapeutiske pilotprojekter: “Psykoterapi og selvudvikling med heste inddraget”.
“Dyreassisteret terapeutisk intervention med hund/heste”

Ansvarlig for gennemførsel af pilotprojekter i samarbejde med frivillig centre, til eksempel Christine Center Århus (incest overlevere). Frelsens Hær landsorganisation (Sårbare familier)
Har udviklet koncepter med link til BootCamp,
som intensiv mental træning, lærings- og selvudviklingsforløb.

Klinisk erfaring med fuldtid på egen klinik fra  2007
På klinikken tilbyder jeg, ud over psykoterapi som samtaleform,
coaching, kropterapi, terapi hvor heste inddrages.
(Se mere under ydelser).
Målgruppe psykoterapi og behandling:
Par og familier (med småbørn/teens). Psykisk sårbare unge voksne, misbrugere(stof, alkohol, ludomani og anden afhængighed).
Angst, stress, kompleks ptsd. Tidlige svigt/overgreb.
Familieterapi, parterapi, spædbarnsterapi

 

Metode
Min erfaring med forskellige målgrupper, betyder at jeg ikke ligger fast på en enkelt metode, men tilpasser terapien til en enkelte, gruppen, familien.

De seneste 15 år afholdt faglige oplæg og undervist på kurser i selvudvikling, og terapi med heste inddraget, samt i rideterapi – dels pædagogisk, dels krops- og  psykoterapeutisk rideterapi.
Disse kurser rettet imod fagpersonale og behandlere med forudgående hesteerfaring.
Har udviklet specifikt koncept med heste inddraget – til intensiv træning af ledere, individuelt som i ledergrupper. Med elementer som kan overføres i træning af teams.

Holder oplæg – foredrag – undervisning, med praktiske øvelser. Udfører konsulent opgaver, og supervision til fagpersonale.

Siden 2008 tilpasset special kurser rettet mod virksomheder og private, som selvudviklings kurser i Skandinaviens sidste vildmark.
Gennem en årrække været tilknyttet organisationen Børns Voksenvenner.
Været med i stiftelsen af GreenCareNetværk Danmark, med sæde i bestyrelsen.

I mange år har der ikke været en reel definition af hvad rideterapi egentlig er, så tilbage i 2004 løste jeg derfor den opgave i StaldPlus rammer, netop for at synliggøre hvad rideterapi kan være, og hvad det ikke er. Udvilklet konceptet  “Hestekræfter i terapi og selvudvikling”,  som behandling og fagkursus (defineret med pædagogisk, psykologisk, psykoterapeutisk og kropsterapeutisk tilgang, samt definering  af ‘heste assisteret terapi’ og ‘heste der faciliterer’).
Heri en kritisk forholden at bruge/anvende heste, og i stedet invitere heste ind i det klinisk terapeutiske arbejde.

Uddannelser:
Diplom i Psykologi, Pædagogisk Diplom uddannelse i psykologi.
Familieterapi for erfarne terapeuter, 4. år – Kempler Institut of Scandinavia, Odder.
Psykoterapeut – Psykoterapeutisk Institut, Århus (Christine Byriel).
Schematerapeut – Schema Therapy Denmark ApS. v/ Susanne Vind
Auriculo -terapi og -medicin. og Posturologi
v/Anne Marie Vester/Dr. Michel Marignan/Dr. Raphael Nogier.
Voksenpædagogisk udd.
Grafiker håndv. udd
Frisør håndv. udd
Gymnastik, Bevægelses pædagogik Diplomudd. Dansk Idræts Forbund.
Trænerudd. og Idrætspsykologi  Dansk Idræts Forbund.

Kurser/anden uddannelse – med relevans for terapi, undervisning og coaching:
Kost og Ernæring, Stimulanser og psyken, Anatomi/Fysiologi, Sygdomslære, Centralnervesystemet. Tab, Traumer og PTSD, Sorg og krise, Overgreb, Chok-traume, Parterapi, Par i krise, Assertion, Stemmen i terapi, Familieopstilling, Stress og angst, Anger management, Transitionsanalyse, Psykodrama, Relationer, Gestalt Masterclass, Mentaliseringsbaseret terapi (MBT), Narrativer, Positiv Psykologi, Flow i hverdagen, Hypnose og visualisering, Kognition og emotion, Neuropsykologi, Supervision, Homøopati, Homotoksikologi, Skader på bevægeapparatet og reumatiske lidelser,  Sanseintegration, Kropsanalayse, Vibromuscular Harmonization Techniqe (VHT), Equine Touch(ET),
Stratetisk efteruddannelse for ledere.

Jeg lader mig gerne inspirere gennem deltagelse på kvalitetssikre seminarer og masterclass til eksempel Daniel Stern, Anthony Robbins mfl.

Gennem mere end 20 år har jeg være tæt knyttet til Laplands vildmark, og opnået indsigt i den oprindelige nordiske befolkning og kultur, dermed aktiv formidler af naturens kræfter i terapien.
Min faglige grafiske baggrund og interesse for farver, form og udtryk er en del af et professionelt arbejde med kunst og kreative udtryk i det terapeutiske rum.

Baggrund med heste:
Ridning/egne heste/avl/opdræt af heste, trænings stald, undervisning; horsemanship, centreret ridning.
Nu:  Stald Plus

Optaget i Dansk Psykoterapeut forening,
 hvad betyder det for dig?
Læs mere her…

“Jeg er til stadighed optaget af de processer der forekommer i relationen imellem mennesker, hvordan vi udvikler os i samspil med hinanden, og den individuelle personlige lærings- og udviklingsproces.
Min særinteresse; er det krydderi som pirrer de menneskelige psykologiske processer.  Fx indbefattet den POWER som heste kan bidrage med – individuelt – i parrelationer, i familierelationer og andre grupper (arbejdsgrupper og teams) – og at det specifikke krydderi ikke bør tilsættes blot for krydderiets skyld, men lige så ofte bevidst undlades”.