Om Gitte

footer-image
Min primære baggrund for at danne terapeutisk praksis, er en kombination af flere anerkendte uddannelser udvidet med relevante kurser samt livs- og erhvervs erfaring i et bredt perspektiv.


Jeg er født i 1962 og fra 1979 har jeg sideløbende med primære håndværksfag, beskæftiget mig med undervisning og coaching i foreninger, privat erhverv, frivillig organisationer samt psykologisk/terapeutisk uddannelse.

Jeg har i en årrække år arbejdet fuld tid med terapeutiske pilotprojekter: “Psykoterapi og selvudvikling med heste inddraget”, og har imellem 2004-07 været ansvarlig for gennemførsel af pilotprojekter i samarbejde med frivillig centre, for eksempel Christine Center Århus (incest overlevere).

På klinikken tilbyder jeg, ud over psykoterapi som samtaleform, også terapi med heste inddraget, i forløb. (Har siden 2007 undervist på udbudte kurser i selvudvikling og terapi med heste, samt i rideterapi – dels pædagogisk- og krops- og  psykoterapeutisk rideterapi.
Samt på kurser rettet imod fagpersonale og behandlere med forudgående hesteerfaring.
Holder jævnligt oplæg – foredrag – undervisning, også med praktiske øvelser.
Udfører konsulent opgaver, samt supervision af fagpersonale.

Sammensætter kurser rettet mod virksomheder og private,
Indtil 2017 selvudviklings kurser i Skandinaviens sidste vildmark.
Jeg har i en årrække være tilknyttet organisationen Børns Voksenvenner.
Bestyrelsesmedlem Green Care Netværket Danmark,

Optaget i Dansk Psykoterapeut forening,
 hvad betyder det for dig? Læs mere her…

Jeg er til stadighed optaget af de processer der forekommer i relationen imellem mennesker.  Og hvordan vi udvikler os sammen.
Min sær interesse er det krydderi som pirrer de menneskelige psykologiske processer, nemlig den POWER som heste kan bidrage med i terapi  – Individuelt – i parrelationer, i familierelationer og andre grupper (arbejdsgrupper og teams) – og at det specifikke krydderi ikke bør tilsættes blot for krydderiets skyld men lige så ofte bevidst undlades.

I mange år har der ikke været en reel definition af hvad rideterapi egentlig er, så tilbage i 2004 løste jeg derfor den opgave i Stald Plus rammer, netop for at synliggøre hvad rideterapi kan være, og hvad det ikke er. Hvorfor jeg i 2009 udviklede “Hestekræfter i terapi og selvudvikling”,  defineret med pædagogisk, psykologisk, psykoterapeutisk og kropsterapeutisk tilgang, samt definering  af ‘heste assisteret terapi’ og ‘heste der faciliterer’.

Uddannelser:
Diplom i Psykologi, Pædagogisk Diplom uddannelse i psykologi.
Familieterapi for erfarne terapeuter, 4 år – Kempler Institut of Scandinavia, Odder.
Psykoterapeut – Psykoterapeutisk Institut, Århus(Christine Byriel).
Posturologi /Auriculo -terapi og -medicin.
v/Anne Marie Vester/Dr. Michel Marignan/Dr. Raphael Nogier.
Voksenpædagogisk uddannelse.
Grafiker.
Frisør håndværksuddannelse.
Gymnastik, Bevægelses pædagogik, Diplomudd. Dansk Idræts Forbund.
Trænerudd. Dansk Idræts Forbund.
Idrætspsykologi  Dansk Idræts Forbund.

Kurser med relevans for terapi, undervisning og coaching:
Kost og Ernæring, Stimulanser og psyken, Anatomi/Fysiologi, Sygdomslære, Centralnervesystemet. Tab, Traumer og PTSD, Sorg og krise, Overgreb, Chok-traume,Parterapi, Par i krise, Assertion, Stemmen i terapi, Familieopstilling, Stress og angst, Anger management, Transitionsanalyse, Psykodrama, Relationer, Gestalt Masterclass, Mentaliseringsbaseret terapi (MBT), Narrativer, Positiv Psykologi, Flow i hverdagen, Klinisk Hypnose,Kognition og emotion, Neuropsykologi,  Supervision, Homøopati, Homotoksikologi, Skader på bevægeapparatet og reumatiske lidelser, Bodymap, Sanseintegration, Kropsanalayse, Vibromuscular Harmonization Techniqe (VHT), Equine Touch(ET), Stratetisk efteruddannelse for ledere.
Jeg lader mig gerne inspirere gennem deltagelse på kvalitetssikre seminarer til eksempel Daniel Stern, Anthony Robbins mfl.

Gennem mere end 10 år har jeg være tæt knyttet til Laplands vildmark, og opnået indsigt i den oprindelige nordiske befolkning og kultur.

Baggrund med heste:
Ridning/egne heste/proff. avl/opdræt af heste, trænings stald, undervisning; horsemanship, centreret ridning.
Nu:  Stald Plus Læs mere her…