Naturen

Naturen og dens egenskaber
Det moderne menneskes hjerne overbelastes af mekaniske lyde der konstant påvirker os i dagligdagen. Hjernen skal sortere lyde fra hinanden og den belastes på en uhensigtsmæssig måde, når vi konstant skal forholde os til baggrundsstøj, telefoners alarmlyde og anden kunstig lyd.natur2
Vi ved at alt dette forhøjer stress niveauet i krop og psyke. Vi er skabt til at være i naturen og jo længere væk vi lever fra naturen, i kraft af større og større afhængighed af  hjælpemidler som mobiltelefoner, vil vi mangle kontakten til os selv og hinanden, den for at kunne være naturlig i balance.
natur3
Naturen vil kunne hjælpe os med at genskabe den balance, igennem aktive valg.

naturen_GitteSperling


Naturen kan danne ramme om den gode oplevelse
I skoven – på stien eller i vildnisset/vildmarken, her findes den ydre fred og ro, med rig mulighed for gode oplevelser. Tid til stilhed, tid til dig – din indre stilhed
Når hesten inddrages kan den blive en del af din oplevelse, en helt speciel terapiform i kombination med den fortrolige samtale. Her arbejder vi med relationen, kommunikation, adfærdsmønstre, følelser, emotionelle opdagelser og affektmønstre.
Når heste inddrages foregår det aldrig inden døre eller i ridehal, kun ude i naturen i vores og dyrenes naturlige element fra tidernes morgen, da bliver terapien med heste både mere levende og mere intens.

natur1

Der er sammenhæng mellem natur og sundhed
 På det psykologiske niveau handler ophold i- og brugen af naturen om positive oplevelser, erkendelse af samhørighed med naturen, fred og ro. Glæde over fugleliv, farvespillet i naturen træer, blomster osv. Positiv energi imellem lyd, lys, farver, dufte og liv.
Spirituel fordybelse og væren står i modsætning til dagligdagens travlhed og aktivitet, med en gøren der fjerner os fra vores oprindelige urkraft.