Mind & Soul

Mind & soul med heste Retreat eller kursus forløb
Unik kombination af mindfull samvær med heste går op i en højere enhed med større harmoni og balance.
Alle kan deltage !
Jeg har ladet mig inspirere af de mange gode virkningsfulde timers samvær med klienter og heste, og dermed blev Mind & soul med heste en realitet. Mind & Soul med heste, er mit bud på at vække din indre urkraft samt fremme dine selv helende kræfter ved hjælp af guidet meditativt samvær med heste og særligt udvalgte kropslige og fysiske øvelser.

mindSoul
Jeg har nddraget heste i mit arbejde fra før årtusindskiftet.
I det pædagogiske og terapeutiske arbejde, har jeg igennem årene fundet inspiration til Mind & Soul med heste.

Det får du :
Der findes bare én hest som matcher dig, den éne finder vi igennem et interessant møde med flere udvalgte heste. Den ene hest vil følge dit personlige hjerte-til-hjerte arbejde, og den hest får betydning for den grundlæggende resonans i dit liv nu og her, og fremadrettet.
I Mind & Soul med heste forekommer ingen terapi/ingen ridning men er i sig selv terapeutisk for sjæl og psyke. Du får ikke terapi sessioner, men du oplever et unikt samvær med heste, og du kan opleve ny glæde og velvære.
Selvom der ikke foregår terapi, vil  Mind & Soul med heste – som forløb eller retreat, kunne bibringe dig gode muligheder for hjælp til selvhjælp i det daglige. Du vil opnå en form for klarhed, og mod til erkendelse, som enten kan åbne for ny indsigt, eller få lov at synke ind til en indre ro og stabilitet.

For sind og sjæl
Mind & Soul øvelser er ikke mindfullness.
Mind & Soul er udviklet i samarbejde med heste, hvilket betyder der er heste til stede en stor del af tiden. Du kan  opleve hvordan du gennem det guidede samvær med hestene finder jordforbindelse, og en dybfølt kontakt til hesten og til dig selv. Mind & Soul med heste udmærker sig ved at selv mennesker med HSP (særligt sensitive mennesker) vil profitere af denne arbejdsmetode.
Du får hjælp til kunne  »være« i stedet for at »gøre« hvilket vil hjælpe dig fremadrettet i din hverdag. Undervejs i Mind & Soul ser du dig selv, og verden i et anderledes lys. Uanset om du normalt er til heste eller du ikke har forhåndskendskab til heste, vil du i tanke, følelse og sjæl kunne opleve ny klarhed. I Mind & Soul med heste skabes udvikling for empati og resonans. Dine værdier i livet vil træde tydeligt frem. Du opnår en indre balance som efterfølgende udkrystalliseres i din væren.
Mind & Soul følger dig i hverdagen og du kan altid finde brug af øvelserne derhjemme uden hest, eller vende tilbage hertil og genopfriske, genopdage nye veje i et forløb sammen med hesten, måske med samme hest, måske med en ny.

Mind & Soul er ”født” uden ridning
Der er ikke ridning i Mind & Soul, og har intet med ridning at gøre fordi ridning er en helt anden disciplin, som kræver langt mere af hele nervesystemet både som øvet og som uøvet rytter – og som oftest vil kræve terapeutisk intervention for en knap så øvet rytter
(- og ikke at forglemme: at du sidder på hesten og forsøger at ride den – det kræver langt mere af hesten).
Mind & Soul er derfor fremragende til enhver, endda personer med meget sensitive træk, og enhver med fysiske handikap har også mulighed for at deltage. Enhver voksen som ung, kan profitere af Mind & Soul med hest. Fordi det netop handler om nærvær, samvær og eget indre -og  ikke den fysiske oplevelse at blive båret – men at turde og at kunne stå på sine egne ben!

 

Du kan ikke medbringe din egen hest af to grunde:
-dels, pga af risiko for at overføre smitte(vira).
-dels, pga  en tilkommet hest/fremmed/ny hest skaber uro i gruppedynamikken hos hestene på gården, og er en  forstyrrelse i dit hjerte til hjerte arbejde.

Vil du gerne opleve ridning, så gå til ridning, eller gå i rideterapi 🙂