Ledertræning

Den moderne leder

Som moderne leder mødes man med en række krav om kompetencer fra virksomheden/organisationen.

Dette indebærer at ledere må tilegne sig viden og  kompetencer på forskellig vis gennem uddannelse og erfaring. Mange uddannelser og efteruddannelser af ledere har fokus rettet mod grundlæggende ledelses kompetencer, men én ting er at læse sig til og høre om den viden, metoder, teknikker noget andet er hvordan anvender den i praksis.

Det varierer fra person til person, i hvor høj grad man har udviklet disse kompetencer og en del lederkurser tilbyder efteruddannelse der inkluderer en ”værktøjskasse” (et yndet udtryk) hvorfra lederen kan hente ”værktøj” efter behov. Der anvendes i stigende grad personligheds tests og analyser som er med til synliggøre styrker og svagheder. Her igennem defineres også ledertype samt lederstil. I uddannelse af dygtige ledere kan man genkende powerord som: Overblik – Gennemslagskraft – Handlekraft.

Hvad kan jeg hjælpe lederen med?
Den gammel kendte teori “Learning by doing” og  den mest moderne transferforskning har fingeren på pulsen hvordan man implementerer det lærte i dagligdagen, og får maksimalt ud af kursus og efteruddannelses forløb – elementer vi effektivt arbejder med i undervisningen.

 • Ledelse med hjerte, forstand og common sense
  Spotte dine blinde pletter og hjælpe dig videre i din selvudvikling.
  Forstå – og synliggøre din personlige/private/professionelle klemme.
  Balance mellem privatliv/arbejdsliv samt afgrænsning.
 • Selvudvikling af mennesket inde under “leder-uniformen”?
  Finde balance og ligevægt i eget liv.
  Enhver -om end lille ubalance, påvirker lederen i det professionelle liv og udkrystalliseres dermed gennem den personlige udstråling og kongruens.
 • Træning -i et ledelsemæssigt perspektiv
  Træning af dine personlige kompetencer:
  Kommunikation, konflikt og assertion.
  Selvforståelse og forståelse af andre, empati og kongruens.
  Hjælpe dig til en mere hensigtsmæssig håndtering af de problematikker du møder. Udvikle og styrke din evne i relations fokuseret ledelse.
 • Tilførsel af autensitet i dit lederskab (Autentisk ledelse)
  Starter med at se på sig selv, og i praksis afprøve sig selv ift egne begrænsninger og evt. uligevægt mellem intentioner, følelser, budskab og reel adfærd. Det kan for nogen, være skræmmende at se sig selv fra denne vinkel, og tage hul på det andre ser. Men det er samtidig her, man får en særlig mulighed for at flytte sig.Du er allerede en god leder.
  Har du lyst ti lat flytte dig op i ligaen af de bedste ledere kan du få hjælp til den proces her på et individuelt ledertrænings forløb eller kursus.
  Via en unik træningsmetode til den enkelte leder eller hele ledergruppen -vil  resultatet implementeres naturligt i dagligdagen.
  Det kunne være gennem et kursus hvor et undervisnings element er  mødet med hesten, der meget præcist udfordrer og peger på både styrker og svagheder hos dig, hjælper med at vise hvordan du kan transformere dig i endnu bedre ledelsesretning.
  Effektivt og mærkbar forskel fra dag 1.

  Få et tilbud til virksomheden:

 • Ledertrænings forløb
 • Individuel terapi
 • Lederkursus
 • Executive coaching