Kreativ terapi – Retreat

Kreativ terapi, kunst, lyd, og dig

Vi tillader at bruge fantasien og lege frit

– da åbnes for muligheden at rejse kreativt, og dermed opnå et liv med større frihed.

Når vi arbejder med kreativitet og kunst
i terapien betyder det at vi går ind i de kreative processer og de personlige processer.

Der er absolut ingen forventninger til dig, kreativiteten opstår indefra, udefra og undervejs.
Du behøver ikke kunne tegne, eller at have styr på farverne.
Vi giver slip, og får inspiration gennem sanser for eksempel lyd, lugt , syn og den taktile sans, altså føle-berøringssansen.

At arbejde sig ind i kunsten og lade kunsten arbejde som dit udtryk, er en ny oplevelse for mange, da ingen vurderer dit arbejde som pænt-grimt, men kunsten kommer fra dig, en fortælling, og en proces der sættes i gang.

Materialerne kan være at tegne eller at male, det kan også være andre kreative processer hvor andre materialer indgår, således kunsten kommer ud og får form. Måske med ler, blade eller andet.

Processen kan være at arbejde  for eksempel med en rejse, som er beriget af narrativer, men rejsen kan også stimuleres gennem trommens rytme samt anden lyd der understøtter din kunstneriske rejse.
Det ubevidste transformerer sig til en bevidsthed og bliver visualiseret gennem din hånd igennem din kropslige bevægelse.

Hvorfor kreativ terapi?
Vores levede liv, med oplevelser, kan være fortrængt eller ganske enkelt, stadig ligge på et ubevidst plan.
En kreativ process er dels forestillinger ud over det levede liv, dels at nærme sig problemer fra en anderledes vinkel. Dermed kan traumer også forløses gennem kreative processer, fordi der ikke sker en retraumatisering.

Heartfulness i de kreative processer
Heartfulness er en meditation vi inddrager, således vi kan få fat i noget langt dybere, hvad enten du er kognitivt stærk, har styr på- eller gerne vil have styr på tingene og dig selv, kontrollerer, er veltalende, velformuleret, effektiv og målrettet.
Men også til dig som er egentlig usikker der gerne vil nærmere et holdepunkt.
Eller du gerne vil finde ind til dig selv, og bare nyde hvad du opdager. Måske opleve at du tager et stort skridt  imod en ny identitet.

Fantasi, udfoldes i kreativitet der bliver til kunst,
gennem sanselig udfordring, kroppens resonans og hjernens dramatiske fantasier.
Vi giver tid, og udfordrer kroppen og rører det legende menneske i os, vi skaber flow som er en tilstand med fordybelse,
men også med pauser til analyse (analysen er den terapeutiske del hvor du støttes af terapeuten).

Gå til dig selv

Man kan gå til  badminton eller foredrag,
her går du til dig selv.

En process som udfolder hvad der er inde i dig. Ved at åbne for kreativiteten åbnes til det ubevidste, det som er medstyrende i dit liv.

Det særlige ved et forløb er at det afvikles kun i sommer månederne.
Du bruger en uge. Se indad og fold dig ud.
Det fulde program får du tilsendt når du har indbetalt din tilmelding til de første 3 døgn, de resterende dage kan du vælge indtil ugen før.

Retsbeløbet betales ugen før.
Overnatning i telt eller luksus shelter.

Pris inklusive forplejning, overnatning,
undervisning og alle materialer (du må gerne medbringe egne materialer).

1050.- kr. pr. dag ved 3 dage, de sidste 4 dage koster 850.- kr pr dag.

Hold oprettes ved 10 deltagere.

Book en sommer med kreativ terapi dato/tilmelding her
Betal via mobilpay 2082 3511

      Send e-mail
        Tlf.: 2082 3511 hverdage kl. 07-10

Dag 1.
Undervisning: Dig, din krop, og den skabende proces.
Praktisk:// Start din kreativ proces.

Dag 2.
Undervisning: Din personlighed og det fantasifulde.
Praktisk:// Den kreative proces og dit udtryk

Dag 3.
Undervisning: Dramaet i din krop og i dine tanker
de dramatiske følelser du selv skaber eller oplever.
Praktisk://Kroppen i fokus og den kreative proces der stikker ud
I dig selv og sammen med andre findes dramaet, leg, fantasi og virkelighed.

Dag 4.
Undervisning: Billeder og symboler
Praktisk://Den kreative proces i den billedlige fortælling.

Dag 5 .
Praktisk: // Lyd oplevelse nye udtryk og mening.

Dag 6.
Praktisk: // Sidste udtryk , med analyse og opsamling.
Du rejser igennem personlige processer, og gruppeprocesserdu kommer vidt omkring, men vi samler løbende op,
for at afslutte med endelig analyse.

Dag 7.
Denne dag kan du bruge som refugie/retreat
Du kan gå til og fra som du har brug for.
Samtalens rum
I stilhed
Moment refleksion
Meditation
Afsluttende ritual.

Jeg har tilladt mig med en eksperimenterende og undersøgende tilgang, at forene min baggrund som grafiker og autodidakt maler med psykologiske teorier og erfaring fra egen terapeutisk praksis.

Inspirationen til den kreative terapi er opstået ud fra
den kreative tilgang til klientens behov,
fra drømme arbejde over ubevidste erindringer fra tidlige udvikling (før sproglig) relationers betydning, egne ressourcer, livs fortælling og drama. Sammenhæng mellem teori  og praksis og forskellene mellem Freudianske vs Jungianske tilgang samt Gestalt psykologien.