Konflikt

Konflikter er signaler om, at noget i vores samspil kan blive bedre, at forandring er muligt.

Konflikter findes og opleves alle steder:

  • Parforhold
  • Familien
  • På arbejdspladsen
  • I fritidslivet
    Til daglig taler man om hvis han eller hun er konfliktsky, og  der tales om at vælge sine kampe med omhu. Mange mennesker går til en konflikt med to muligheder:  kamp eller flugt – hvilket er uholdbart i længden og det kan man gøre meget bedre så alle vinder.
    Men ofte er man fra 0-100 på et splitsekund og konflikten er i udbrud og ingen kan finde vej tilbage til start og løse knuderne – eller ønsker det. Gerne fordi man er nået et punkt hvor man enten ikke taler eller kun udfører krig.

Det er  følelsesesmæssigt slidsomt, trættende og ubehageligt med konflikter og der ligger store udfordringer fordi det kølige overblik slår fra og følelserne styrer vores reaktion og adfærd i håndtering konflikt.
På et konflikt kursus leger vi med sprængfarligt materiale
– nemlig vores følelser, men vi gør det på en måde hvor vi bevæger os lige på grænsen og kan bevare overblikket, således vi har materiale med hjem til de næste potentielle konfliktsituationer på arbejdspladsen, i hjemmet og andre situationer.

Kursist:
“Efter et konflikt kursus hvor vi blev præsenteret for
heste, da blev særligt ansvarsfordelingen i vores konflikt tydelig,
fremadrettet vil det ikke blive et problem, men en nuanceret udfordring vi løser inden konflikten opstår”.