Hvad er coaching?

Om Coaching:
Coaching er dialog, med en kommunikationsform som har til hensigt at skærpe din bevidsthed, omkring et bestemt problem eller en bestemt udfordring, synliggøre din ansvarlighed omkring dette. Igennem samme proces  at nå frem til beslutning og handling mod et mål.

Formålet er at hjælpe dig til at skabe tilfredsstillende resultater i dit personlige liv, i din sportspræstation, eller i dit arbejdsliv.
At hjælpe til større indsigt i eget liv og hvad du vælger at gøre med dit liv.

At støtte dig i dine processer på vej mod handling og udfoldelse af dit virkelige potentiale.
At afdække synliggøre det som ikke virker og medvirke til transformering til hvad der virker. Fra negative mønstre til mønsterbrud og effektive motiverende alternativer.
Realistisk målsætning, øge bevidsthed og selvindsigt, bevare  nærvær og holde fokus!
Coaching er ærligt og ansvarsfyldt.

——————–
Coaching er ikke:
Selv om coaching bygger på psykologi, så er coaching hverken terapi  rådgivning, eller vejledning

I coaching foregår ikke terapeutisk intervention,
coaching har ikke til formål hverken at bearbejde eller hele de følelsesmæssige problemstillinger.
Det er ikke en coach opgave at bearbejde sorg, kriser eller traumer, da her er opstår behov for yderligere professionel indsigt i et sorgarbejde, hvilket ikke indblandes i coaching.
Som ved stress coaching eller stress håndtering kan et dybere personligt arbejde blive mere hjælpsomt på sigt, end den mere overfladiske coaching – derfor anbefaler jeg terapi når det handler om sorg, krise, traume, angst eller stress. Dette kan være nødvendigt som frigørende process og blive klar til at få fuld udbytte af sin coaching.
Coaching går ikke i dybden i privatsfæren.
Coaching er ikke et helende eller healende arbejde, ej heller en behandling.

Stress coaching er ikke hensigtsmæssig ved en allerede sygemelding – her anbefales terapi først, og dernæst coaching.

Du kan bestille coaching privat eller i virksomheden.
Coaching kan også anvendes ved forebyggelse af stress, eller hvis du ønsker at optimere for eksempel din sportspræstation, skolegang eller andet, opnå resultater, ændre noget som har negativ betydning for dig.

Se mere om coaching

Life coaching
Vil du gerne ændre livsstil kan Life-coaching være en hjælp.
Life coaching er et grundigt arbejde der lægges for dagen af både klient og coach, for det første sammen at afdække og blotlægge nuværende livs- og handle mønstre, samt ønsker og behov for ændring. Den realistiske motivation bygges op gennem denne process – fra tanke til handling.
Life coaching hos mig består af at afdække nuværende livsstil og problematikker. Finde dine styrker og svagheder. Via dine ønsker finde realistiske mål og delmål, og medvirke til at igangsætte en handling. Se mere om Life coaching

Hvordan kan du vide at du får coaching og ikke terapi?


Det kan du, fordi du – når du bestiller coaching – vejledning eller terapi, så aftaler vi det altid ved sessionens start alt efter, hvad det er DU har brug og hvilken hjælp du ønsker fra mig:
life coaching, vejledning (kostvejledning – homøopatisk vejledning) eller psykoterapi. Jeg kan naturligvis foreslå dig terapi i en følgende session, hvis jeg skønner at det vil kunne hjælpe dig bedre end coaching eller vejledning.