FAQ

De mest almindelige spørgsmål

Hvad er forskellen på en psykolog og psykoterapeut ?

Hvad er en Psykoterapeut

Psykoterapeut er en ubeskyttet titel, i princippet kan enhver kalde sig psykoterapeut, samtale terapeut, eller terapeut – det fortæller intet personens uddannelsesmæssige eller erfaringsmæssige baggrund!
Du må selv undersøge hvor vidt terapeuten er uddannet på et kvalitetsgodkendt  uddannelsessted der er underlagt evaluering.
Der er nogle forskellige foreninger, som en psykoterapeut kan søge om medlemskab af.
Dansk psykoterapeut forening  kan man ikke meldes sig ind i, men man kan optages efter bestemte kriterier.
Dansk Psykoterapeut forening stiller krav om
1)en sundhedsfaglig grunduddannelse samt minimum 3 års faglig erfaring
2) og derefter minimum 4 års eksamineret efteruddannelse som psykoterapeut.
Her i er der et krav til minimums timer med teori, egenterapi, praksistræning og supervision.
En godkendt uddannelse til Psykoterapeut består af minimum 800 lektioner. Uddannelsen består af minimum 450 lektioner i teori og metode. Under uddannelsen skal den studerende have minimum 150 timers egenterapi (hvor den studerende selv går i terapi) samt minimum 200 timers supervision (faglig supervisering i sit professionelle arbejde).
Efter optagelse Psykoterapeut foreningen er man underlagt etiske regelsæt og øvrige regler, som terapeuten forpligtiger sig til at overholde.
-En psykoterapeut må ikke stille diagnoser.
Der er mange forskellige psykoterapeutiske retninger, men du kan altid rette henvendelse og spørge om vedkommende har tilstrækkelig viden om den problematik som du gerne vil have hjælp til. (link til Dansk Psykoterapeutforenings hjemmeside).

Hvad er en Psykolog

At være psykolog er en beskyttet titel i Danmark og titlen må således kun anvendes af personer med en universitetsuddannelse i psykologi. Psykologen kan efter en teoretisk uddannelse på i alt 5 år på universitet, videreuddanne sig i forskellige retninger.
Ønsker psykologen at arbejde med at hjælpe andre mennesker, gennemgår psykologen  praktisk efteruddannelse, og kan erhverve sig ’autorisation som psykolog. Ofte specialiseret inden for et bestemt område , børne- og ungdomspsykologi, organisationspsykologi eller erhvervspsykolog.
Psykologer med specialuddannelse i børne- og ungdomspsykiatri eller psykiatri kan varetage klinisk psykopatologisk undersøgelses-, behandlings- og forløbsplaner herunder psykopatologisk diagnostisk udredning.

Hvad er en Psykiater

Psykiater er en beskyttet titel i Danmark. For at kunne blive psykiater skal man først  uddannes som læge, det tager ca. 6 år, for efterfølgende at tage en specialistuddannelse i psykiatri. Psykiateren må – i modsætning til  psykologen gerne ordinere medicin til sine patienter.
Flere psykiatere tager efterfølgende efteruddannelse i psykoterapi og praktiserer psykoterapi, diagnosticerer og  medicinerer.
Hos psykologen og psykoterapeuten opfattes du som klient, fordi der foregår et samarbejde imellem to mennesker for at nå til bedring for dig.  De fleste psykoterapeuter har en grundopfattelse at du er den der ved bedst om  dig selv, psykoterapeuten er hjælperen der kan være din sparringspartner i en udviklende og helende proces.
Hos psykiateren opfattes du som patient, der modtager en behandling.

Hvad er Coaching

Coaching stammer fra sportens verden, hvor træneren hjælper udøveren med at udnytte sit fulde potentiale eller finde et skjult potentiale at udnytte, for at opnå  bedre resultater.
Coaching er en teknik-baseret tilgang  som har vundet indpas i fx erhvervslivet og er populær fordi man bliver på overfladen uden at beskæftige sig med dyberegående personlige problematikker.. Man kan sige at alt foregår i hovedet og gennem vejledning til beslutning og handling.
Coaching består af en række spørgeteknikker og –metoder, der bruges på en sådan måde, at du selv finder ud af, hvad du kan gøre for at løse sit problem. Med andre ord: Coaching handler om at du opdager og udnytter dit eget potentiale. At du finder frem til din egen sandhed. Hvad er det rigtige for dig. Coaching er altså ikke rådgivning, da en coach ikke giver gode råd til hvordan du kan løse dine problemer. Du er din egen ekspert i at leve dit liv – og dermed den bedste til at give råd, der passer til dine erfaringer, evner og personlige værdier.
En såkaldt certificering eller anerkendt coach-uddannelse giver ikke garanti for at kurset er bedre end andre coaching kurser. Diplomer og certificeringer er selvopfundet af udbydere.

Hvad er en Rideterapeut

En  rideterapeut er en selvopfundet betegnelse om en person som bruger heste til at hjælpe mennesker, du skal selv vurdere vedkommende egnethed, der findes ikke anerkendte eller evaluerede  uddannelsessteder, ej eller offentlig definition på hvad en rideterapeut skal kunne, eller have af uddannelse.
Der er derfor heller ingen krav om man selv skal have gennemgået terapi eller rideterapi for at tilbyde denne ydelse til andre. Det kan fx være en pædagog, rideinstruktør som udbyder rideterapi, det kan også være en hestetræner med viden om horsemanship eller en person uden egen faglig grunduddannelse.
Du må selv undersøge hvilken uddannelse og erfaring en ”rideterapeut” har og om vedkommendes oplysninger er korrekte, samt hvilken basis vedkommende har for at udøve terapi og hvad rideterapien består af, samt om du kan forvente læring, healing, pædagogik, psykoterapi eller kropsterapi.
For eksempel uddanner jeg heller  ikke ‘rideterapeuter’ på mine kurser, men jeg efteruddanner fagpersonale der gerne vil inddrage heste i deres eksisterende arbejde.

Hvordan foregår Hesteterapi

Terapi med hest, forgår 1:1:1 Altså dig  mig og hesten.
Der er ikke tilskuerer eller andre tilstede, med mindre du/I har valgt par-familie-gruppeterapi med heste.
Som udgangspunkt forekommer der ikke ridning. Ridning kan forekomme hvis det skønnes hensigtsmæssigt, og hvis din vægt ikke overstiger 90 kg.
En terapi session sammen  med hest varer 2 timer og indgår i et sammenhængende forløb enten med hest hver gang, eller indlagt en enkelt gang. Afhængig af din problematik og dine behov.
Vi er sammen med hesten i begge timer, og sessionen er altid skrædder syet dine behov. Det vil aldrig være et program eller en undervisning- som for eksempel på rideskole. Terapi med hest inddraget består hos mig er bestående af flere delelementer som samtale, kropterapi og psykoterapi. Der gives ikke enkelt prøve sessioner i terapi med hest, disse ligger altid i forløb.
Terapi med hest forgår aldrig på hold,  så man kan ikke bare tilmelde sig. Hvis terapi med hest foregår i gruppe er det en samlet gruppe i et forløb med start og slut tidspunkt.
Spørg din sagsbehandler om muligheden for at der oprettes et forløb med tilskud til dig.

Jeg afholder desuden Mind & Soul med hest som retreat, der forekommer ikke psykoterapi men almene samtaler og samvær med hest.

Andre spørgsmål:

Kan jeg få en “prøve terapi”?

Nej, men du kan bestille en for samtale, hvor du betaler for min tid.

Kan jeg blive rask?

Det er et generelt svar til et generelt spørgsmål, ja og nej.
Men… du kan altid får det bedre igennem samtaleterapi, eller kropsterapi eller ved en i kombination af flere af de andre former jeg tilbyder.

Hvor lang tid skal jeg gå i terapi?

Det kan du, indtil du har det så godt, at du ved egen hjælp kan fortsætte det gode arbejde vi har igangsat igennem terapien.

Behøver jeg samtale terapi?

Det kan vi finde frem til i en forsamtale hvor vidt det er samtale eller anden behandling du i virkeligheden har brug for. jeg henviser lige så gerne til en kollega hvis jeg mener du har bedre hjælp hos hende/ham, til læge, fysioterapeut eller anden fagperson der kan hjælpe dig bedre end jeg kan, eller sideløbende med din terapi.

Kan jeg få hypnose, det er lettere?

Ja – du du kan få en form for hypnose, eller en let trance hvis det skønnes hensigtsmæssigt i dit forløb. Men du kan ikke som eneste behandling købe hypnose, fordi du mener det er lettere. Hypnose vil altid være en del af din samlede behandling.

Kan jeg nøjes med magnet eller plaster uden samtale?

Ja det kan du, i nogle tilfælde, men oftest vil du få det sammen med en auriculo behandling.

Har jeg brug for terapi eller coaching?

Det kan du læse dig frem til her på hjemmesiden eller du får en konkret forslag i løbet af en for samtale.

Kan jeg nøjes med manuel terapi?

Hvis du ønsker manuel terapi uden samtale kan du sagtens bestille det.
fra 2016 tibydes den manuelle behandling til klienter der i forvejen går i terapi forløb.

Kan jeg nøjes med psykoterapi?

Psykoterapi er ikke at nøjes, det er et hårdt givende personligt arbejde som man skal ville fordi det foregår i samarbejde med en terapeut. Men du kan vælge samtale terapi i klinikken som primær hjælp. En del medicinering kan trappes ned under et terapi forløb.

Hvis nu det ikke hjælper og jeg har betalt en masse penge?

Du kan altid stoppe dit forløb, men du mærker hurtigt forandring og har noget med hjem efter hver eneste session, uanset om det er psykoterapi eller anden behandling.

Kan du hjælpe mit barn der er autist?

Jeg har erfaring med at behandle mennesker der har en autisme spektrum diagnose, både med kostvejledning, aktiviteter med  heste, motorisk træning, afstresnings øvelser med mere …

Ved du nok om ADHD?

Jeg ved en hel del om, hvordan jeg kan støtte børn/unge og deres frustrationer ift opmærksomhedsforstyrrelse,  stress, angst og koncentrationsbesvær og de problematikker de oplever i relationer. Jeg har god erfaring med dels terapi og rådgivning omkring livsstil og hvad skal til for en med ADHD/ ADD får en bedre livskvalitet og kan begå sig bedre socialt. Og så er det almindeligt at forældre også får rådgivning i forbindelse med deres barn går i terapi her.

Kan du lige kurere min migræne?

Migræne optræder forskelligt, og kan være let eller svært at kurere, jeg hjælpe dig med at afdække årsager til symptomer og gribe lidelsen an uden stærk medicin, men i stedet anvende moderne homøopati og auriculo samt afdækning af din livs stil for en ændring. Blandt andet hovedpine anfald og migræne lignende anfald. Mange er blevet godt hjulpet til at være migræne fri, således deres hovedpine optræder mere almindeligt, mindre hyppigt, færre smerter.

Hvad er forskellen på dig og en anden terapeut?

Læs om min uddannelse Om Gitte, og sammenlign med anden terapeut du har i søgelyset.
Kort fortalt er jeg uddannet og trænet til at se og forstå sammenhænge mellem krop og psyke, visse lidelsers sammenhæng organer og centralnervesystem og muskler, med en bred sundheds faglig viden også vedr. ernæring og sygdomsbilleder samt  bevæge apperatet.
Jeg har ikke et quick fix at tilbyde, men kan tilbyde smertelindring med auriculo imens vi sammen arbejder frem mod at du får en bedre balance i dit liv. Desuden har en  indsigt i familiens og gruppens psykologi der har betydning for kvaliteten vores trivsel generelt.

Hvad er din egen erfaring med børn?

Jeg har to voksne børn, der er vokset op i en kernefamilie. Har haft små og store børn med i familieterapi. Siden 1990’erne afholdt lejr for børn, familier og unge, og har haft sårbare familier i familie terapi.

Hvad er din egen erfaring med parrelationer og familie?

Jeg er gift og samlevende med samme person siden 1987. I ethvert parforhold opstår  kriser, og vi har i vores parløb, ligesom som mange andre par også oplevet kriser. Jeg har siden 2009 hjulpet par videre i livet, sammen eller hver for sig.

Ved du noget om tvilling  problematikker?

Ja, for eksempel så danner tvillinger oftest  en særlig symbiose og   er ofte ekstremt nærts stående, hvilket kan give en del besværlighed i forhold til parrelationer med andre.

Jeg er homoseksuel – kan jeg gå i terapi hos dig?

Ja, naturligvis.

Jeg har været udsat overgreb, kan du hjælpe mig?

Ja,ved  psykiske, fysiske overgreb, seksuelle overgreb samt incest, er en del af min erfarings område.

Kan du kurere angst?

Angst er en naturlig følelse som ikke kan kureres –  men , indenfor spektret af angst, kan angstens form og styrke ændres gennem terapi forløb. Således vil du i de fleste tilfælde kunne opnå en ikke invaliderende form for angst.

Jeg lider af depression og… kan du hjælpe?

Ja i et samarbejde kan vi sammen ændre på depression og angst. Er du medicineret vil udtrapning foregå i samarbejde med din læge.

Har du selv været i terapi?

Ja, dels som opfyldelse af krav i mine uddannelser, og dels fordi jeg synes det er dejligt givende.

Har du selv haft noget svært inde på livet?

Ja, bestemt, helt tæt! Almindelige kriser, og store kriser, kritisk sygdom, dødsfald, ulykker, konflikter, invaliditet og andet.

Hvorfor kan jeg ikke få tilskud fra Danmark?

”danmark” vil trods gentagne opfordringer, ikke anerkende psykoterapi som en vigtigt virkningsfuld behandlingsform, der kan foretages af psykoterapeuter MPF, og dermed ikke yde tilskud til den form for hjælp. Du må betale selv.

Kan jeg blive henvist fra egen læge?

Du kan sagtens blive henvist, men det offentlige giver ikke tilskud til psykoterapi hos psykoterapeut.

Kan jeg få tilskud eller hjælp andre steder fra?

Du kan henvende dig til din sagsbehandler, dit forsikringsselskab, din a-kasse og forhøre om der inden for deres rammer findes en mulighed for tilskud. Ofte er der i forbindelse med angst, stress, opkvalificering til job en god mulighed at lægge et forløb hos psykoterapeut, ind i din handleplan/ressourceforløb/revalidering.
En del virksomheder har virksomhedsordning med massage, eller stresshåndtering, spørg selv din arbejdsplads vedr. hjælp til psykoterapi, evt. kombineret med manuel behandling og øreakupunktur.