Diagnoser

Diagnose markedet:
Der uddeles psykiatriske diagnoser som aldrig før og der igangsættes ligeledes behandlinger og tiltag som aldrig før.

Det er vigtigt at vide når du har fået en diagnose, at du behøver ikke gå i stå og lade dig begrænse af diagnosen. Diagnosen er blot en beskrivelse af symptomer således fagfolk kan have en indbyrdes forståelse af hvordan man bedst muligt kan yde støtte til dig så du får en bedst mulige vilkår fremadrettet.

I den forbindelse skal du være opmærksom på når du får medicin, at din krop og dine organer (som hjernen er et organ) påvirkes af medicinen. Der er en årsag til du får den medicin.
Så imens du går i terapi vil du ændre dig og udvikle  dig,  derfor må du sammen med din læge løbende tjekke op på om dosis bør ændres. Noget medicin som fx antidepressiver og angstdæmpende medicin, kan du med tid helt undvære igen i takt med du får det bedre gennem terapien. Noget medicin er nødvendigt for at du kan trives, imens anden medicin blot dæmper symptomer for en tid.

Få det bedre
Du kan gennem terapi få det bedre, og den bedring vil kunne manifesteres som livslang. Om du har en psykiatrisk diagnose fx indenfor autisme spektret ADHD, ADD eller borderline personlighedsforstyrrelse, behøver du ikke blive begrænset af det, dette åbner i virkeligheden mulighed for mange andre positive ting.

Men alting tager tid, og du må blot forstå at du kan få det langt bedre med din angst og stress igennem terapi. Her kan du indøve hensigtsmæssige mestrings strategier, handlestrategier, lære om konflikthåndtering. Lære om- og forstå din egen hjerne der vil spille dig et pus tit og ofte, der sender tankemylder rundt som myrer, endda i hele kroppen, eller tvinge dig til at gentage handlinger igen og igen. Du kan lære at forstå dit eget følelses  virvar og blive dus med følelserne, så frustrationerne bliver mindre anstrengende at have som følgesvend.
Dit selvværd kan ændres, dit selvbillede kan ændres, og din tillid til at kunne være i verden på egen hånd ved egen hjælp kan opbygges, men det tager tid…
Rigtig mange af de psykiatriske diagnoser er et øjebliksbillede, en tilstand – som kan ændres.
De psykiatriske diagnoser består af en lang række symptomer og adfærdsformer, hvilke beskriver alle mulige negative oplevelser et menneske kan have. For at få  så fuldt et billede som muligt, er det væsentligt at afdække symptomerne.
Når/hvis du får en diagnose må du huske at én diagnose har forskellige styrker varierer fra én person til den næste. Fordi du får en psykiatrisk diagnose lander du ikke i én bestemt boks hvor alting er på én bestemt måde, men der er forskelligt sammenfald imellem en lang række træk og symptomer.
Diagnoserne og deres beskrivelser kan du selv finde overalt på nettet for eksempel på SIND og Psykiatri fondenjeg vil her fremhæve hvilke typer af tilstande jeg erfaring med, hvor mennesket der er bærer af en diagnose har fået langt større livskvalitet og glæde i livet.

  • Psykosomatiske lidelser herunder: piskesmæld, stress, akut belastnings reaktioner og kriser samt kombinationer af senfølger efter overgreb.
  • PTSD (posttraumatisk stress)
  • Stress
  • Angst (generaliseret angst , social angst panik angst)
  • Depression
  • Selvskade
  • Spiseforstyrrelse (anoreksi/BED)
  • ADD, ADHD, NLD, OCD
  • Autismespektrum
  • Personlighedsforstyrrelse, Borderline (Dependent, Tvangspræget , Skizotyp)

De psykiatriske diagnoser 
Man anvender diagnosesystemet ICD 10, i opdeling af psykiske sygdomme. Hvor de kattegoriseres i grupper fra F0 til F9.  diagnose systemet må tages med almene forbehold da der er forskel i indrapportering, overlap etc.
Diagnose systemet er en kategorisering af symntomer og fortæller ikke noget om årsager. Ved de fleste symptomer findes der sideløbende andre fysiske symptomer.

Derfor er det vigtigt at symtomer både psykiske og fysiske ses i sammenhæng, og behandles i sammenhæng. Det betyder også at det er fordel at behandle mange psykiske lidelser både med psykiterapi og anden behandling, for at få et mere effeltiv behandlings resultat, det betyder også at ved en del fysiske lidelser har fordel ved også at gå i psykoterapi, og omvendt ved de psykiske lidelser har stor fordel ved behandling for eksempel med øreakupunktur, kost og livstilændring generelt.

Vi ved for eksempel at der er sammenhæng mellem psykiske lidelser og kroppens evne til at producere visse hormoner, derfor bør man se videre på sammenhængen imellem symptomerne og behandle mere bredt.
Ved en hver psykisk lidelse gælder at tidlig hjælp og behandling giver et bedre forløb. mange lidelser kan hamoniseres gennem psykoterapi.

—————–
Nedenstående er link til Psykiatrifonden