Børn/Unge

Terapi børn/unge – Hvordan trives dit barn?
Børn viser med signaler hvordan de er i trivsel. Måske du er bekymret for dit barns trivsel, hjemme, i skolen eller andet sted. Eller måske ser du ikke signalet men andre har gjort dig opmærksom på at dit barn reagerer “for meget” eller “for lidt”. Måske du har brug for at finde ud af, hvad du selv kan gøre for dit barns trivsel øges.

Vi ser sammen på et trivselsbarometer, både når det handler om de mindre og større skolesøgende børn. Og du kan få vejledning om hvem du ellers kan henvende dig til hvis dit barn har brug for særlig opmærksomhed omkring sin situation, behandling eller terapi til børn.
Måske du /I står midt i en krise, en aktuel situation hvor du ønsker at tilbyde dit barn støttende individuel terapi alene.
Måske du ønsker hjælp til at overkomme problematikker i dagligdagen. Problematikker som kan være svære at håndtere, måske disse er kørt i hårdknude, og I synes at have brug for hjælp til at håndtere og løse knuderne i familien.

I familieterapi kan i få hjælp til at tage hånd om relationerne i familien, jeres måde at behandle- og hjælpe hinanden på, og få hjælp til at se på hvordan jeres samspil og kommunikation kan bedres i dagligdagen.

Har barnet samtidig fysiske symptomer som hovedpine, træthed eller lign. kan du få hjælp til at hjælpe dit barn. Her på klinikken tilbydes blid manuel behandling, en posturologisk undersøgelse og behandling med øreakupunktur, frekvensterapi eller med små magneter. Dette kan tilsammen hjælper dit barn både meget bredt, men også specifikt. Dette kan sagtens foregå i kombination med familieterapi, eller individuel terapi til dit barn.

Terapi til de skolesøgende børn kan foregå således:
Dels som legeterapi, sammen med min dejlige terapi-hund, eller sammen med én af mine fantastiske terapi heste, og dels med samtale i barnets eget tempo. Rammerne er trygge og rolige for barnet. Forældre deltager ikke i barnets terapi. Men anbefales en samtale før/efter.

Tweens/teens og de voksne unge:
Terapien tilpasses specifikt til den enkeltes behov, dog altid startende med en forsamtale inden vi enes om et videre forløb, dets formål og indhold.
Børn og unge kan i høj grad profitere af terapi hvor der er dyr inddraget.
Jeg er specialiseret i at inddrage dyr (hest og hund) i terapien med terapeutisk intervention  og har desuden en terapihund der nogen gange kan være rart for barnet, at have med i terapien.

  • Har barnet svært ved at sætte ord på ?
  • Går barnet i baglås, nægter at svare, eller ønsker ikke at samarbejde?
  • Er barnet tynget af sorg, loyalitetskonflikt, angst?
  • Er barnet aggressivt?

Spørg familiens sagsbehandler/rådgiver i jeres bopælskommune om i kan få støtte til samtale og terapi hos en psykoterapeut MPF.
Jeg samarbejder gerne på tværs af kommunegrænser, tværfagligt, og sammensætter forløb tilpasset den enkelte.

Jeg samarbejde med flere Kommuner om terapi til børn og unge der er sårbare og har forskellige vanskeligheder. Disse børn og unge har stor glæde af det individuelle sammensatte behandlingsforløb. I længerevarende forløb integreres kropterapien og de forskellige behandlingsformer efter behov og ønsker .

Når jeg har børn/unge i terapi, anbefaler jeg altid terapi til familien samlet. Andre gange anbefaler jeg parterapi til forældrene samtidigt, læs mere under par og familieterapi.

Når dit barn går i terapi opfølges i samtale med forælder.