Børn/Unge

Terapi børn/unge – Hvordan trives dit barn?
Børn viser med signaler hvordan de er i trivsel. Måske du er bekymret for dit barns trivsel, hjemme, i skolen eller andet sted. Eller måske ser du ikke signalet men andre har gjort dig opmærksom på at dit barn reagerer “for meget” eller “for lidt”. Måske du har brug for at finde ud af, hvad du selv kan gøre, således  dit barns trivsel øges.

Vi ser sammen på et trivselsbarometer, både når det handler om de mindre børn og større skolesøgende børn.
Og du kan få vejledning til hvem du ellers kan henvende dig til hvis dit barn har brug for særlig opmærksomhed omkring sin situation.

Måske du /I står midt i en krise, en aktuel situation hvor du ønsker at tilbyde dit barn støttende individuel terapi alene.
Måske du ønsker hjælp til at overkomme problematikker i dagligdagen. Problematikker som kan være svære at håndtere, måske disse er kørt i hårdknude, og I synes at have brug for hjælp til at håndtere og løse knuderne i familien.

I familieterapi kan i få hjælp til at tage hånd om relationerne i familien, jeres måde at behandle- og hjælpe hinanden på, og få hjælp til at se på, hvordan jeres samspil og kommunikation kan bedres i dagligdagen.
Dette indebærer også at jeg har fokus på jeres barns trivsel. At i kan få hjælp til at træne forældreskabet.

Har barnet fysiske symptomer som hovedpine, træthed eller lign. kan du få hjælp til at hjælpe dit barn.
Her på klinikken tilbydes blid manuel behandling, via posturologisk indblik og behandling med øreakupunktur, frekvensterapi eller med små magneter. Dette kan tilsammen hjælper dit barn både meget bredt, men også specifikt. Dette kan sagtens foregå i kombination med familieterapi, eller individuel terapi til dit barn.

Terapi til mindre børn foregår mest som en interaktion med barnet, enten hvor barnet lytter, eller via leg. Barnet bliver ikke tvunget til at lytte,  eller samtale verbalt, alt foregår på barnets præmisser med hensyn til barnets aktuelle alder. Det kræver 1-2 forælder samtaler forud.

Terapi til de skolesøgende børn kan foregå således:
Dels som legeterapi, sammen med en dejlig  terapi-hund, eller sammen med én af mine fantastiske terapi heste, og dels med samtale i barnets eget tempo. Rammerne er trygge og rolige for barnet. Forældre deltager ikke i barnets terapi. Men anbefales en samtale før/efter. Det er en form for play-therapy, hvor forskellige elementer symboler kan indgå. Det er ikke nødvendigt at barnet har kontakt til dyret, men dette kan foregå.

Tweens/teens og de voksne unge:

Terapien tilpasses specifikt til den enkeltes behov, dog altid startende med en forsamtale inden vi enes om et videre forløb, dets formål og indhold.
Børn og unge kan i høj grad profitere af terapi hvor der er dyr inddraget.
Jeg er specialiseret i at inddrage dyr (hest og hund) i terapien med terapeutisk intervention  og har desuden en terapihund der nogen gange kan være rart for barnet, at have med i terapien.

  • Har den unge svært ved at sætte ord på?
  • Mangler den  unge sprog?
  • Går den unge i baglås, nægter at svare, eller ønsker ikke at samarbejde?
  • Er den unge tynget af sorg, loyalitetskonflikt, angst?
  • Er den unge aggressiv?

Det er svært at blive teen og kan være svært at være ung voksen langt tid efter teenagetiden er slut.
Måske der har været en konflikt fyldt periode i den unges liv, eller den unge har følt sig alene, svigtet eller ikke forstået.
Mange udfordringer kan løse sig for den unge igennem samtaler med en terapeut – som jo har tavshedspligt også over for forældre.
Ofte klarer de unge selv problemerne, og får ikke den støtte de har brug for i nogle svære situationer. De kan komme til at bære på alt for meget i for lang tid, hvilket har betydning for deres trivsel, sundhed, livsglæde og energi.
Lad den unge få mulighed for at have en fagpersonlig voksen ved sin side for en tid og du giver din unge en gave for livet.

 

Jeg samarbejde med flere Kommuner om terapi til børn og unge der er sårbare og har forskellige vanskeligheder. Disse børn og unge har stor glæde af det individuelle sammensatte behandlingsforløb. I længerevarende forløb integreres kropterapien og de forskellige behandlingsformer efter behov og ønsker .

Når jeg har børn/unge i terapi, anbefaler jeg altid terapi til familien samlet. Andre gange anbefaler jeg parterapi til forældrene samtidigt, læs mere under par og familieterapi.

Når dit barn går i terapi opfølges i samtale med forælder.