Traumer og terapi

Traumer og traumeterapi

Traumatisering tager ikke hensyn til alder eller køn
Alle personer kan lide alvorlig psykisk overlast,  traumatisering tager ikke hensyn til køn, alder,kultur, tro, overbevisning. Dog er der en række faktorer der spiller ind når man taler om  traumatiseringen som fx livsomstændigheder, hvornår i livet de finder sted, om der er gentagelser eller oven på hinanden følgende traumatiske oplevelser, samt evnen til at håndtere oplevelserne.

Det er forskelligt fra den ene person til den næste,
hvordan traumatisering udvikler sig

Man kan også anvende ord som robusthed eller resilliens, hvilket ikke forklarer så meget, men man ved at det som har betydning for hvordan et traume kan udvikle  sig er-
personligheden, realitetssansen, motivation for overlevelse,  personens engagement i fx arbejde, kultur, familie og lign., følelsesmæssig åbenhed overfor andre, spiritualitet/tro – det  har altsammen har betydning for evnen til at håndtere traumatiske hændelser.

De voldsomme hændelser fra barndom,
fortid er noget som mere eller mindre præger en frem i livet.

Man kan ikke sige at man’ kommer over det’,
eller ‘er kommet igennem det’
– men man kan igennem traumeterapi få disse traumer integreret, bearbejdet, og kropsligt, følelsesmæssigt og mentalt blive hjulpet således at traumerne ikke fortsat har overtaget ens liv.
Se nederst om traumeterapi.

Vi taler om at have oplevet noget traumatisk

At opleve noget traumatisk, er ikke det samme som at have traumer. Vi kan sagtens have syntes noget var voldsomt, forskrækkende,  uden det sætter sig til  et traume. Styrken af traumet indvirker altså helt forskelligt på os.
Men kroppens og psykens reaktioner – bliver symptomerne på traume, disse reaktioner er naturlige reaktioner på situationer der er livs truende på den ene eller anden måde.

Begivenheder som kan medføre traumer
fx naturkatastrofer, ullykker(bil, skib, fly)
fysisk, psykisk vold, overfald, voldtægt, gidseltagning, krigs situationer. Men også operationer!
Disse hændelser er ofte kortvarigt, det vil sige forekommer over  kort tid
Generelt kan man sige, at begivenheder, som kan udløse traumer, indbefatter:

 • alvorlig skade på egen person
 • trusler om skade på egen person
 • trusler mod  eget liv
 • trusler mod andres  liv
 • andres død
 • grov overskridelse af ens egne personlige grænser
 • vidne til overskridelse af andres personlige grænser
  (såvel fysisk som psykisk)
 • nedværdigelse, ydmygelse eller trusler om  samme
 • terror handling/trussel om
 • krigs situationer (soldaten udsendt  i krig og/eller fredsbevarende opgaver)

Der er få mennesker tilbage fra 2. verdenskrig hvor jødeforfølgelse,  tortur og massemord var hverdagen for millioner af mennesker. Men i dag foregår stadig etniske udrensninger,  livstrusler,  krige, koncentrationslejr, tortur og vold, ydmygelser- der strækker sig over år, forfølgelse, flugt og tab af livsgrundlag, venner familie, job.
Vi har soldater som også har traumer med hjem fra krigsområder.

Der er mange mennesker med traumer, hvor  traumet er begrænsende for sundhed og trivsel og reel livsudfoldelse.  Mange lider så voldsomt at selve livet ikke kan fungere for dem.

Traumeterapi til mennesker med traumer
Foregår på flere niveau – det kognitive, det følelses mæssige, det fysiske.

Man hjælper ikke  et menneske med traumer, gennem kognitiv tilgang og ‘bare tale’ om det! Samtalen er kun et mindre hjælpe middel.
Man hjælpe ikke et menneske med traumer, gennem følelses oplevede tilgang og ‘genfinde følelserne i traumet’! Tvært imod vil en sådan fremgangsmåde gentraumatisere.
Man hjælpe ikke et menneske med traumer, ved at bede dem ‘dyrke motion’! Du kan ikke” løbe dig fra problemet”.

Hvordan så?
Traume terapi foregår i en nænsom kropsteraputisk ramme, sammen med traumeterapeut der har viden om blandt andet hvordan man stopper en traumeproces, om bremsere, triggere,  forsvarsmekanismer, og arousal samt integration af naturen herunder pattedyrs (og hermed mennesker) måde at opfatte-, reagere på- og afjhælpe traumer på.
En kropsorienteret tilgang, og fremgangsmåde
– ikke en metode, men individuel tilpasset terapi.
Traumet omdefineres hen ad vejen, og der ´banes’ således en vej til at rumme på sigt. Derfor kan spædbarnet og det lille barn også modtage terapi efter traumatiserende opleveler.

Traume terapi bygger på P.Levine og B. Rotschilds traume healing og recovery modeller.