Behandlerkursus

Efteruddannelsesforløb
for fagpersonale

Vil du gerne have inspiration til at inddrage heste i dit arbejde med mennesker, børn, unge, voksne?
Er du faguddannet pædagog, lærer, sygeplejerske, sosu, ergo-  psykoterapeut, psykolog, psykiater, læge, præst, diakon eller lignende
(heste faglig person der har arbejdet med sårbare mennesker)og vil du gerne inddrage heste i din praksis med sårbare mennesker eller lærer om hvordan det kan lade sig gøre?

 “Hestekræfter i terapien”

består af 5 Sammenhængende KURSUS MODULER

“Introduktion til hestekræfter i terapien”
POWER
“Fordybelse og praktisk intervention
“Out of the box”
“Spiritualitet og faglighed”

5x 3 dage intensivt kursusforløb med ny læring.


Beskrivelse af modulerne:

hestekræfter
Hvert modul består af 3 intensive dage
hvor der veksles imellem teori og praksis.

 • Oplæg
 • Undervisning hvor kursisten inddrages
 • Praksis øvelser
 • Refleksion
 • Feed back
 • Hjemme opgave/forberedelse
INTRO  modulet

Introduktions modulet –  til “Hestekræfter i terapien” er basis modulet og et fundament til de 4 næste moduler i hovedforløbet.

Modulet skal sikre et fælles afsæt i tilgangen til at inddrage heste i terapi
Denne tilgang ligger implicit i resten af modulerne og danner grundlaget for at udføre intervention med omsorg, forståelse, indsigt og visdom.

At inddrage heste i terapi
er en tilgang hvor grundstenen er
hesten og din hestefaglighed

Dette i kombination  med måden du forholder dig til heste generelt.
På introkurset arbejder vi teoretisk og praktisk med potentialet i inddragelsen af heste,
og med hvordan vi sikrer den hestefaglige base.

 • du er fagligt velfunderet inden for dit fag pædagogik, psykologi, psykoterapi, læring – med moderat kendskab til heste
 • du er velfunderet inden for hesteverdenen, har begge ben solidt plantet i horsemanship, er hestemenneske, eller er super-rytter, og selvom du mangler pædagogisk/psykologisk uddannelse, er du naturlig empatisk med god forståelse for andre mennesker.
 • du har selv 2 eller flere heste, og med introduktionen åbnes en ny  verden af selvudviklings muligheder hvor du støtter andre mennesker sammen med dine heste
 • du er nysgerrig og åben overfor hvad du og hesten kan udrette sammen.

  På introduktions modulet 
  beskæftiger vi os med hesten og dens evner,
  hestevelfærd, etik og moral ift at bruge/misbruge/overgreb på/inddrage heste.
  At kunne forstå hesten på en anderledes måde, end de fleste ryttere hidtil har lært og er vænnet til, end de fleste ryttere har trænet.
  Dette danner grundlag for et godt samarbejde med hesten, og der igennem opnå gode resultater for klienter, uden at slide på hesten uden at misbruge den, men i stedet opbygge et solidt kollegaskab.
  Modulet er vigtigt, for at kunne arbejde frit, i samspil med hesten, for at du får trænet din opmærksomhed og bevidsthed i forhold til samarbejdet med hesten.
  Således du fortsat kan udvikle din faglighed professionelt og dermed udvikle din  stil på en etisk forsvarlig og sund måde.
  Dette både over for dine klienter/borgere/brugere samt hestene.
  Introkurset giver et afsæt i en fælles forståelse, fælles sprogbrug som efterfølgende ligger implicit hovedforløbet.

  ——————————————
  Du vil opleve på de følgende moduler at vi konstant linker frem og tilbage mellem modulerne, som en rød tråd der forbinder modulerne på kryds og tværs, således der skabes sammenhæng og dyb mening til det arbejde vi gør i dagligdagen med heste og klienter.
  ——————————————
Modul “POWER”

Intense dage hvor vi tager hul på flere spændende øvelser, du kan arbejde videre med derhjemme.

 • Basis indhold og definition af terapierne – forskelle og ligheder, fra en pædagogisk vinkel og  terapeutisk vinkel.
 • Konkrete øvelser.
 • Udfordring til selvrefleksion.
 • Din tilgang som fagperson og din måde at opfatte og gøre terapi på.
 • Din erfaring fra tidligere uddannelse til nu.
 • Der stilles skarpt på  ‘jeg-plejer-modellen’.
 • Vi kobler viden erfaring fra introkurset til dette modul, og arbejder med din egen evne som behandler, at kunne være i feltet som hestens kollega, og behandler samtidigt. Den sværeste balance af alle.
 • Den føres videre ind i de næste moduler for at sikre kvalitet i dit fremtidige virke.
 • Forvent opgaver imellem dagene på det enkelte modul.
  Forvent hjemme opgaver imellem hvert modul.

Når vi arbejder med heste er alting muligt – intet er givet på forhånd – din indsigt bliver din visdom.
Du er sulten efter at kunne ‘gøre’ og få en masse værktøjer –  du får noget helt konkret med herfra måske ikke det samme som din medkursist, men lige præcis det unikke DU har brug for i øvelserne derhjemme. En særlig Power til dit virke.
——————————————

Modul “Fordybelse og praktisk intervention

Vi har på dette modul hovedfokus på ‘kroppen i teori og praksis’ med eksempel på analytisk værktøj.
Der arbejdes med gæsteklienter og heste, under supervision.

Inspiration til behandleren med tilpasning af øvelser.
Den POWER du allerede har oplevet kan nu overføres eksperimentelt til din målgruppe.
Vi ser på problemer, udfordringer, det forventede og uforudsete.

 • Forvent at arbejde med hjemmeopgaver imellem hvert modul. Således ‘du er på’ og træner i praksis på kurset.
 • Forvent opgaver imellem dagene på det enkelte modul.
 • Forvent at du skal afsætte tid til forberedelse gennem læsning af faglitteratur til det specifikke modul, samt indhente inspiration gennem anbefalet litteratur.

I fordybelsen møder du flow, kommunikativ forståelse, sanselighed, sensitivitet, kropslighed, bunker og din egen faglighed, dig selv og klienten. Du mærker betydningen af faglige dialog og refleksion.

——————————————

BehandlerModu2


Modul “
Out of the box”

Nænsomme heste, virksom stil, troværdighed og stabilitet.
Dette modul er efterfølgeren der bygger oven på de andre weekender.

 • Når vi provokeres, tvinges vi til at træde ud af rammerne og udvikle os som fagperson og som menneske.
 • Din faglighed styrkes endnu mere, din egen stil fremhæves og du finder nye veje at gå.
 • Kroppen har igen fokus, med følelser, udtryk, indtryk, bevægelse  i terapien og klokkeklare eksempler.
 • Praktisk med dig – klient og supervision.
 • Forvent at arbejde med hjemmeopgaver imellem hvert modul. Således ‘du er på’ og træner i praksis på kurset.
 • Forvent opgaver imellem dagene på det enkelte modul.
 • Forvent at du skal afsætte tid til forberedelse gennem læsning af faglitteratur til det specifikke modul, samt indhente inspiration gennem anbefalet litteratur.

Du får igen ny inspiration, du kan tage det med du vil bruge. Du genkender problematikker fra din egen praksis og forstår hvordan du kan observere og forstå det bagvedliggende der træder frem. Der er flere dimensioner der folder sig ud, som du kan vælge til eller fra i din egen praksis. Nuancering  og personlige valg i din terapi.

——————————————

Modul “Spiritualitet og faglighed”

Nye input.
Vi stiller skarpt på spiritualitet op imod fagligheden som vi forstår den
– og på hvilken betydning det kan få for dig i din rolle som hjælper/behandler at kombinere begge, eller at udelukke det ene frem for det andet.

 • Og hvordan er det med mindfullness – den nyere opfindelse, har hesten altid kunnet det?  eller er det først nu vi kan høre hvad den altid har villet vise os?
 • Hvilke svagheder og faldgruber der findes, og hvilke styrker i fagligheden/spiritualitet
 • Hvordan styrker vi vores professionelle virke igennem udvikling af faglige dygtighed, personlighed og evner.
 • Praktisk med klienter og supervision.
 • Vores nærmeste kollega og supervision.
 • Forvent at arbejde med hjemmeopgaver imellem hvert modul.
 • Således ‘du er på’ og træner i praksis på kurset.
 • Forvent opgaver imellem dagene på det enkelte modul.
 • Forvent at du skal afsætte tid til forberedelse gennem læsning af faglitteratur til det specifikke modul, samt indhente inspation gennem anbefalet litteratur.

Et andet syn på verden og livet, eller går vi på en tynd line imellem det spirituelle og det konkrete videnskabelige. Imellem to verdener.
Er det ren magi, er det hestehviskeri, lader vi os forføre, bliver vi kyniske, blinde eller naive? Det er dybe provokerende spørgsmål vi dykker ind i – som er nødvendigt vi
forholder os til, fagligt, personligt og privat.

Denne sidste weekend afrunder vi hele forløbet med dels skriftligt dels mundtlig slutevaluering.

—————————————— BehandlerModu1

 

 


PRAKTISK:
Der udleveres samlet bevis når du har gennemfører kurset uden fravær.

Hvert modul afholdes over en forlænget weekend på 3 hinanden følgende dage.

Du må forvente hjemmearbejde i aftentimerne på hvert modul.
Dette for at sikre gode fagpersonlige forudsætninger og udvikling for alle deltagere på kurset.

 • Du får:
  – praksisnær viden som kan kobles til teori
  – inspiration til hvordan du kan inddrage heste, og til hvem
  – særligt fokus på terapeutisk intervention med inddragelse af heste
  – inspiration til at udvikle din egen stil
  – bedre indsigt i dig selv som behandler
  – nye vinkler til din måde at inddrage hesten i dit daglige arbejde
  – testet på egen krop hvad det betyder selv at være i terapi med heste.
 • Ved endt kursusforløb har du:
  – fået læst, afprøvet og diskuteret teori
  – arbejdet med klienter i praksis
  – fået viden om opstart af terapi, hvordan du tilrettelægger sessioner, hvilke klienter/borgere du kan modtage og hvilke ikke
  –  hvordan du kan inddrage heste i dit arbejde med din foretrukne målgruppe
  – hvordan du kan lave intervention ved hjælp af heste
  – større bevidsthed om med din egen stil, styrker og svagheder
  – arbejdet med forskellige metoder i kroparbejde, analyse, og relations arbejde
  – forholdt dig etisk i dit arbejde
  – gennemgået: heste trivsel, klient problematikker, din personlige stil som fagperson og dine evner sammen med dine heste, fremgangsmåde og tilgange, etik og sidst men ikke mindst meditativ/ afspændingsteknisk/ spiritualitet, samt din egen personligheds betydning.
  – fået bevis for gennemført uddannelses forløb med angivelse af timeantal.
 • Alle værktøjer og praktiske øvelser kan du anvende direkte i egen praksis
  – og får på hvert modul nyt med til hjemmeøvelser
  – du øver dig i at opdele rideterapi hhv i en pædagogisk og psykoterapeutisk tilgang, og at tilrette din terapi eller pædagogiske hesteaktivitet til specifikke målgrupper ud fra dine faglige kompetencer
  – du får faglige udfordringer og vi ser på hvordan du kan inddrage heste i dit fag område og hvilke metoder du vælger,
 • Det forventes af dig
  – at du møder udhvilet vel forberedt til hvert modul
  – at du engagerer dig med lyst til at fordybe dig fagligt
  – at du bidrager fagligt og personligt på samtlige moduler
  – at du selv har gået i egenterapi minimum 10 timer og der har bearbejdet et følsomt personligt tema, og som er godt afrundet og du er fri af.
 • Det kan du forvente
  – at lave skriftlig og mundtlig slutevaluering/ikke en eksamen
  – at evaluere på de enkelte moduler, herunder dit personlig arbejde i praksis på kurset og derhjemme
  – at arbejde med prøve-klienter, under live supervision på de tre sidste kursus moduler
  – at skulle arbejde med prøve- klienter derhjemme ind imellem modulerne – at du beskriver  disse seancer og at du selv søger feed back eller supervision til disse.
 • Krav til deltagerne:
  – Du er veluddannet hestemenneske, funderet med solidt forudgående kendskab til heste
  – Du sætter dig ind i faglitteratur – der udleveres link til (liste over obligatorisk  samt anbefalet litteratur)
  – Du har gået i min. 10 timers egenterapi (må kunne dokumenteres) og har der bearbejdet et personligt følsomt tema, som du nu er fri af.
  (Har du ikke gået i terapi, kan du starte på efteruddannelsen på dispensation, hvis du samtidigt indgår aftale om et forløb med samtaleterapi (eller terapi med heste) her i klinikken, forinden og/sideløbende kurset, dette skal dog være afsluttet inden modulet:”Fordybelse og praktisk intervention”.
  Dokumentation fremvises – dels din hestefaglighed dels egenterapi.
 • Vedr. supervision:
  Supervision er vigtigt for alle fagpersonaler for at udføre et tilstrækkeligt godt fagligt arbejde og samtidig trives i det. Supervision er vigtigt for at vedblive med at trives i sit job i mange mange år, således dine klienter/kunder også har en toptunet og afbalanceret behandler, der kan hjælpe vedkommende maksimalt.
  Supervision må i vores fagverden af behandlere være en fast del af behandlerens egen omsorg og faglige udvikling. Derfor er supervision en del af dette kursus, hvor du oplever hvad supervision gør for dig og dermed din klient.
  At modtage supervision er noget andet end terapi selvom det kan ligne  –   man skal være superviserbar.  Det betyder du er åben og klar til at se på egen praksis, og ikke putter dig fordi andre er til stede i supervisions gruppen.Yderligere supervision til dit klient arbejde, kan tilkøbes som enkelt supervisioner, eller som fast supervisions forløb.
  Supervision kan foregår her, eller hos dig som live supervision med dit eget hestemateriale.

—————————————— 

Kursus indholdet har dels afsæt i terapien på gården og i min klinik, dels teoretisk funderet i litteratur der understøtter metoderne du præsenteres for.
Kursus modulerne er opbygget således at den viden du får får på introkurset bliver selvfølgeligt på de nærste 4 moduler.

Modulerne er krydret med teori og praktiske øvelser – og er derfor både teoretisk, fagligt praktisk velfunderet.
Det forventes at du forinden hvert modul læser op på teorierne der understøtter kommende modul. Teorien findes dels som udleveret materiale, skaffes dels som bibliotekslån eller køb.

Pris: I 2021 er prisen pr. modul, 6500.- kr.(inkl. moms)
og inkluderet
dagforplejning, undervisning, live-supervision og materiale udleveret i 5 modul arbejdshæfter.
Mundtlig evaluering og efteruddannelses bevis.

TILMELDING og betaling
Tilmelding og betaling via bank, eller mobilpay.
Send mail til : mail@gittesperling.com
du modtager tilmeldingsblanket og folder med alle oplysninger samt præcise dato, og betaler herefter. Senest  den 1. november  2020. Når din betaling er registreret har du en plads på kurset.

Tilmelding til kurset er bindende for hele kurset,
med tilmelding og betaling samlet én forud, er indregnet en rabat.
Du betaler ved direkte bank overførsel eller via mobil pay
Først når betaling er modtaget er du sikret plads.

ELLER:
Betaling af enkeltmoduler pr. modul

1. rate ved tilmelding til efteruddannelsen senest 1. november.
2. rate senest 4 uger inden opstart første modul
3. rate senest 4 uger inden opstart andet modul
4. rate senest 4 uger inden opstart tredje modul
5. rate senest 4 uger inden opstart femte modul
Betales hele efteruddannelsen samlet forud opnår du rabat
på kursus prisen samt alt terapi/supervision.

Dato
Efteruddannelses forløbet afholdes 1 gang årligt i første halvår.
Der en måneds mellemrum mellem hvert modul således du har et intensivt uddannelsesforløb der strækker sig over januar – Juni.

DELTAGERANTAL:
Kurset oprettes med et minimum og maksimum deltagerantal
som et intimt og intensivt kursus, der kan ikke købes tilskuerbilletter.
Kurset oprettes ved 6 deltagere og lukker ved 12 tilmeldte (ingen nedre eller øvre dispensation).

Underviser på kurserne er
Gitte Sperling, PD Psyk. Familie- og Psykoterapeut MPF, Krop terapeut med speciale i terapeutisk intervention vha heste. Medlem af Dansk Psykoterapeut forening.
Underviser på “Hestekræfter i terapien” siden 2006,  med tilknyttet psykolog, socialrådgiver.

SPØRGSMÅL?
Ring til Gitte på tlf. 20823511  på hverdage mellem 17-18
Hele efteruddannelsen ‘Hestekræfter i terapien’ strækker sig over 5 moduler( 5 x 3 dage – henover weekender). Modul pris 6500.- kr.
ET LAVT DELTAGERANTAL sikrer at kursisterne får maksimalt udbytte af det enkelte modul og efteruddannelsen som helhed.
Underviser Gitte Sperling, PD. Psykoterapeut MPF, Kropsterapeut med speciale i terapeutisk intervention med heste og psykoterapeutisk ridning.
Alle kurser afholdes på Stald Plus gården mellem Horsens og Vejle.

Arbejder du som coach og vil du gerne tilbyde virksomhedsløsninger i form af kurser med heste inddraget er det muligt at indgå samarbejde om kursus forløb.
Det er muligt at rekvirere og samarbejde omkring individuelle forløb og kurser/workshops, oplæg, in-housekurser, rettet til brugere/elever, forældre og/eller personalegrupper med et relevant emne.